Laat de liefde van de HEER ons bedekken

Laat de liefde van de HEER ons bedekken

En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods; zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.
Psalmen 90:17 DSV