De HEER is mijn bescherming

De HEER is mijn bescherming

Jezus Is Heer

Dit heeft de Heer beloofd

Omdat je mijn lief hebt
zal ik je redden

Ik zal je beschermen
omdat je mij kent

Als je mij roept
geef ik het antwoord

Als er gevaar is
ben ik bij je

Ik zal je bevrijden

Ik zal je gelukkig maken

en ik geef je een lang leven

Ik de heer zal je redden

En jij zal dat zien

Gezegend zij de HEER
Gezegend zij de HEER God Allemachtig

Heer
Dank U
Dank U
en ik zeg deze declaratie
Ik laat uw woorden
die U in mijn hart heb gestopt
die U uitspreekt
(Naar U wederkeren)
Want U bent in ons

De Heer is mijn beschermer
Bij de Allerhoogste God ben ik veilig
In Jezus naam
Amen

Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek;
Psalmen 91:9 DSV – BGT

U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen.
Psalmen 91:10 DSV – BGT


In het begin was er het Woord
en het Woord was met God

In het begin was er het Woord
en het Woord de glorie van God

In het begin was er het Woord
en het Woord is

Zijn naam is
Jezus
Heer van glorie
[Muziek]
Jezus
de Heer over allemaal

Zijn naam is
Jezus
het Licht van de Wereld
Jezus
het Brood van God

Zijn naam is
Jezus
het Woord van God
[Muziek]
Jezus
God Met Ons
[Muziek]

gezegend zij de heer
gezegend zij de heer
in jezus naam
Amen
gezegend zij de heer
de heer is mijn bescherming
bij de allerhoogste god ben ik veilig
laten dat de woorden zijn van een ieder die in god vertrouwt
laat god onze bescherming
onze bescherming zijn
jezus
onze bescherming
want de heer is onze bescherming
hoe je het ook draait of keert
altijd al
denken we
dat we als mensen
iets onder controle hebben
dan gebeurt er wat
pats boem
dan gebeurt er wat
en dan is onze berusting
in de wereld …
die is weer kapot
want de heer
zal altijd
altijd
alle glorie naar zich toe trekken
het is gewoon iets dat gebeurd is
maar als je vertrouwt in god
in de heer
dan zal hij jou veiligheid zijn
en niet zoals velen die zeggen
ik geloof in god …
maar dit en dit en dit
Laat niemand die op twee gedachten hinkt
denken dat hij wat dan ook van god gaat krijgen
dat is het woord van god
en die vrees die angst die vrees is van de wereld
is van de gevallen engel
de verworpenen

want gij HEERE!
zijt mijn toevlucht
den allerhoogsten hebt gij gesteld tot uw vertrek
u zal geen kwaad overkomen
wedervaren
en geen plage zal uw tent naderen

want hij zal zijn engelen van uw bevelen
dat zij u bewaren in al uw wegen

de heer is mijn toevlucht
de allerhoogste
heb ik tot mijn vertrek
mijn huis gesteld
mij zal geen kwaad overkomen
en geen enkele plaag kan mijn huis naderen
van mijn huis
is de heer mijn god
kan de heer naderen
want hij beviel twee engelen
dat zij ons bewaren
op al onze wegen
op al zijn wegen
want wij doen zijn werk
lopen op zijn wegen
plezieren de heer

die vrees
die angst die uit de wereld kwam
die uit de wereld is
die van de wereld is

tweede boek van timoteüs
want god heeft ons niet gegeven een geest der
vreesachtigheid drie g’s van vrees van
angst maar de kracht en de liefde en de
gematigdheid
maar een geest van kracht van liefde en
gematigd want god is liefde
god is wijsheid gematigdheid
god is kracht
gezegend zij de heer in jezus naam
laten we in de spiegel kijken in onze
ogen
in onze ogen
in onze eigen ogen
het woord van god zegt als je ogen van
licht zijn dan is heel je lichaam gevuld
met licht en niet met duister
dus krijgen je ogen in een spiegel
hij zag de heer is mijn bescherming bij
de allerhoogste god ben ik veilig
gezegend zij de
heer geef ons uw woord spreekt met uw
stem in onze harten wie u te horen die
ze staan
dit heeft de heer beloofd
omdat je mijn lief hebt zal ik je redden
ik zal je beschermen omdat je mij kent
als je mij roept geef ik het antwoord
als er gevaar is ben ik bij je ik zal je
bevrijden
ik zal je gelukkig maken en ik geef je
een lang leven
ik de heer zal je redden
het jij zo dat zien
gezegend zij de heer gezegend zij de
heer god allemachtig
hier dank u dank u en ik zeg deze
declaratie
ik laat uw woorden
die u in mijn hart heb gestopt die u
uitspreekt
moet u bent in ons
de hier is mijn beschermen
bij de allerhoogste god ben ik veilig in
jezus naam

In het begin was er het Woord
en het Woord was met God

In het begin was er het Woord
en het Woord de glorie van God

In het begin was er het Woord
en het Woord is

Zijn naam is
Jezus
Heer van glorie
[Muziek]
Jezus
de Heer over allemaal

Zijn naam is
Jezus
het Licht van de Wereld
Jezus
het Brood van God

Zijn naam is
Jezus
het Woord van God
[Muziek]
Jezus
God Met Ons
[Muziek]