De HEER maakt mij levend

De HEER maakt mij levend

Jezus Is Heer

Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt Gij mij levend; Uw hand strekt Gij uit tegen den toorn mijner vijanden, en Uw rechterhand behoudt mij.
Psalmen 138:7 DSV