Wijsheid versterkt de mens

Wijsheid maakt machtig

Jezus is Heer

De wijsheid versterkt den wijze meer dan tien heerschappers, die in een stad zijn.
Prediker 7:19 DSV – BGTTranscript RAW:

00:01
in het begin was er het woord en het
00:05
woord van smelt goed dat is
00:11
in het begin was er het woord en het om
00:14
de glorie van god
00:16
in het begin was er het woord en het
00:20
woord is zijn naam is jezus
00:26
hier van glorie
00:28
[Muziek]
00:29
jezus de heer over allemaal zijn naam is
00:34
jezus
00:37
het licht van de wereld
00:41
jezus het brood van god zijn naam is
00:45
jezus
00:48
het woord van god
00:50
[Muziek]
00:52
jezus
00:53
god me
01:05
gezegend
01:07
gezegend is de naam van de heer
01:11
zijn naam is jezus
01:14
zijn naam is jezus
01:20
zijn
01:24
de wijsheid is goed
01:28
wijsheid
01:30
verstrekt en wijze meer
01:33
dan 10 heerschap er nieuwe stad zijn
01:44
wij zijn
01:49
verstrekt
01:57
meer autoriteit
02:01
wijze man
02:08
dan
02:10
de autoriteit
02:13
heerschappen
02:18
een wijs mens heeft meer invloed dan de
02:21
tien machtigste mensen van een stad
02:25
een wijs mens heeft meer invloed dan de
02:28
tien machtigste mensen van een stad
02:33
merel toe te
02:36
meer
02:41
er is heel simpel
02:44
een wijs mens die kijkt
02:46
naar de wijsheid van god
02:49
in alle dingen
02:51
vraagt u zich af
02:53
is dit wat god voor mij wilt
02:58
in alle dingen
03:02
zodat en alle tijden
03:06
ten alle tijden
03:07
bij god
03:10
bij god
03:14
inlichtingen kan inwinnen
03:15
wijsheid
03:17
kan krijgen
03:21
houterend wat te doen
03:23
ontruimd wat te doen
03:29
prediker
03:30
7
03:32
prediker het boek van koning solomon het
03:37
boek van koele solomon
03:43
tuning solomon
03:45
die aan god
03:46
wijsheid vroeg in plaats van rijkdom en
03:50
roem
03:51
en om die redenen heeft god hem
03:55
wijsheid gegeven
03:59
nadat hij van alles had gedaan ging die
04:02
keken met een wijs hart met een wijze
04:07
blik naar alles wat hij om zich heen
04:10
gaan
04:14
en dat is het boek van prediker
04:19
en hij zegt een wijs mens heeft meer
04:22
invloed dan de tien
04:25
machtigste
04:27
machtigste mensen van
04:31
of die mooi bij de overheid koningen
04:34
zijn of gewoon sterke mensen
04:38
miljonairs biljonairs
04:42
zakenmensen die de helft van
04:45
bruto nationaal product produceren
04:50
een wijs mens heeft meer invloed dan de
04:54
tien
04:55
machtigste mensen van een stap
04:59
neer
05:01
meer
05:09
prediker
05:13
7 vers 1
05:15
ik bid tot god
05:17
dat een ieder een deur die naar u toe
05:22
komt
05:23
dat een ieder naar u toekomt om wijsheid
05:26
mee u in te winnen
05:30
wij zijn
05:33
en iedereen wijs genoeg is om op elk
05:37
ogenblik aan u te vragen wat moet ik
05:39
doen god net zoals solomon
05:42
ik ben maar een klein jongetje
05:45
ik ben maar een jongen
05:47
leid mij vertellen wat te doen
05:51
maak me wij zodat ik deze mensen kan
05:54
leiden
05:55
zodat ik hier werk kan doen gewoon dat
05:59
werd
06:01
het plan voor mijn lieve dat u gemaakt
06:05
weer
06:08
wijsheid
06:11
god zei omdat je niet om rijkdom en roem
06:14
heb gevraagd zal ik je die wijsheid
06:17
geven
06:20
wij zijn
06:22
versterkt de mens maakt hem sterker
06:27
sterker
06:30
dan de team
06:33
machtigste mensen van een staat
06:38
zich en zei de ridder 7 vesting
06:43
prediker 7 vers 1
06:55
zo ik bid hier dat iedereen
07:00
die onder de invloed van uw stem is die
07:05
uw woorden in zijn hart
07:08
hoort
07:09
dat ze wijs
07:12
genoeg zijn om naar u te keren
07:16
in alle gevallen
07:18
het tiel wijsheid mogen ontvangen
07:21
zodat zij een
07:23
positieve en wijze een goede invloed
07:28
hebben
07:31
die
07:32
machtiger is dan de tien
07:35
machtigste mensen van hun staat van een
07:39
streek van het dorp
07:42
brugge biedt voor geweren in jezus naam
07:46
amen
07:53
in het begin was het woord en het woord
07:57
voor smit goed
08:02
in het begin was er het woord en het om
08:07
de glorie van god in het begin was er
08:10
het voelt en hoe die is zijn naam is
08:15
jezus
08:19
hier van glorie
08:20
[Muziek]
08:22
jezus de heer over allemaal
08:26
zijn naam is jezus
08:30
het licht van de wereld
08:33
jezus het brood van god zijn naam is
08:38
jezus
08:41
het woord van god
08:42
[Muziek]
08:44
jezus
08:46
god me
08:49
[Muziek]