Gezegend is Hij, Die komt in de Naam van de Heer

Gezegend is Hij, Die komt in de Naam van de Heer

Jezus is Heer

Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!
Lucas 13:35 DSV