God met Ons

Jezus is Heer

God met ons
wij danken u Heer
dat u altijd net ons bent
en ik bid dat een ieder
uw aanwezigheid kan voelen
zodat ze zich niet reddeloos en radeloos voelen
over gelaten voelen
Heer
zodat ze weten
dat u altijd met ons bent
dat u altijd een verlossing stuurt
een verlosser

Nu in deze dagen
niet in de laatste dag
maar in deze dagen
in deze dagen

Maar wij weten een ding
Hoop
de dingen die je niet weet en niet ziet
maar waarvan je in je hart weet dat ze komen
we weten dat God met ons is

Dat weten jullie ook
iedereen is Gods volk
niet iedereen wil dat beamen
maar iedereen is Gods volk
want God heeft iedereen gemaakt

dus

God is met ons
ook dit (wat er ook aan de hand is) zullen we overkomen
Want in alle tijden
In alle tijden heeft
God hetzelfde gezegd
ik ben jullie redder
ik kom jullie redden
ik kom jullie helpen
Alles dat gemaakt is
is door hem
en voor hem gemaakt
en hij toont
zijn gratie aan ons telkens weer
Gezegend zij de Heer

En laat ons vooruit kijken op die dag
op die dag waarbij het allemaal weer minder slecht is
wetende wat hij allemaal gedaan heeft
in alle tijden
in oorlogen
in plagen
in aardbevingen
in natuurrampen
altijd is er weer een betere dag geweest
dat is Gods belofte
Nooit meer ..
De Regenboog
Nooit meer zal
ik alles vernietigen
Nooit meer zal ik de mens vernietigen ter wille van
hun whatever (zonden)
God met ons

Laat zijn aanwezigheid
duidelijk kenbaar en voelbaar zijn
in jouw omgeving
voor jou
voor jou
Immanuel
God met ons
Jezus onze redder
Gezegend zij de here
in Jezus naam
Amen

Ik weet dat een ieder
de aanwezigheid van God voelt
dat God met ons is
en dat we hier doorheen komen
en dat we
misschien iets andere
maar altijd goeie toekomst tegemoet gaan in God
want hij is met ons
in Jezus naam
Amen

Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.
Jesaja 7:14 DSV – BGT

Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.
Matteüs 1:23 DSV

Continue reading God met Ons

Dios con nosotros

Jesús es el Señor

Bendito sea el Señor
que en cada tiempo que hubo un problema
un problema
y todos creían que se iban a morir
que siempre dio la misma señal
ese niño
ese niño lindo
ante el cual nos rendimos
Emanuel
Jesús
Dios con nosotros
La Palabra que era Dios
y que se tornó carne

Bendito sea el Señor

Y en estos días
no en los días finales pero
en estos días
donde todos estan como están
acordémonos de lo que es válido
de lo que siempre es válido
que Dios está con nosotros

Hay mucha gente que hace cosas raras
porque están al borde
No se olviden que Dios está con nosotros
Emanuel
Dios
Dios mismo

Todo fue hecho por él
fuera de él nada fue hecho
él tiene poderío sobre todo
Y en cada época
ha dado la misma señal
Estoy con ustedes
Vendré en la carne a salvarlos
Dios con nosotros

Señor oro que tú siempre estés con nosotros
que siempre podemos sentir tu presencia
como tu palabra dice
que siempre estás con nosotros
nuestra salvación
nuestro guía
nuestro amo
nuestro maestro
nuestro Dios
amen amen y amen

Oró por ustedes
no para que ustedes me sigan a mí
sino para que ustedes vayan a Cristo
porque allí está el poder
allí está la verdad
la misericordia
el amor
la sabiduría
él es rey

Y que todos puedan superar cualquier problema
porque es la promesa
y lo que quiere el Señor para nosotros
es su palabra
en el nombre de Jesús
Amen

Por tanto el mismo Señor os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
Isaías 7:14 SRV

He aquí la virgen concebirá y parirá un hijo, Y llamarás su nombre Emmanuel, que declarado, es: Con nosotros Dios
Mateo 1:23


Continue reading Dios con nosotros

God with Us

Jesus Is Lord

We thank you Lord
For being our Lord
For being God with us
In Jesus name
Amen

Especially in these days
not in the last days
but in these days
Thank you for being with us Lord
In Jesus mighty name
Amen

The Word of the Lord has always brought Hope
Has always promised a better day
We
After these days
We’ll have better days
Better days
For the Lord God is with us

Lord
Keep the widows
The fatherless
Those who have no voice
and the poor
keep them safe
in you
in Jesus mighty name
Amen

Lord
Give us your word
Speak with your voice
Into our hearts
that belong to you
Come for those who need comforting
Guide those who need guidance
Bring back to you those who need to be brought back
Strengthen those who stand
Lord
Cover those who stand
Under your mighty wings
Strengthen them with your mighty outstretched arm Lord
In Jesus mighty name
Amen

Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel.
Isaiah 7:14 KJV

Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.
Matthew 1:23


Continue reading God with Us

Jezus is Heer

Jezus is Heer

Wij danken u heer
Danken u
Voor alles wat u gedaan hebt
Voor alles wat u doet

We danken u dat u onze raadgever bent
U bent onze raadgever Heer
U bent onze sterke God
God allemachtig
Onze vader tot in de eeuwigheid
Onze vader
Onze almachtige vader
Dat bent u Heer
Dat bent u
Vader voor altijd
Koning van vrede
Koning van vrede

Wij danken u
Wij danken u
In Jezus naam
Amen

We hebben weer een Koning
Hij zal over ons regeren
en zo zullen de mensen hem noemen
Wijze bestuurder
Sterke God
Vader voor altijd
Koning van vrede
Zijn naam is Jezus

Zijn macht zal steeds groter worden
Er zal altijd vrede zijn tussen ons en God
tussen ons en God
Hij zal op de troon zitten en hij zal Koning zijn
rechtvaardig en eerlijk
Voor altijd en eeuwig
In Jezus naam
Amen

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
Jesaja 9:5 DSV – BGT


Continue reading Jezus is Heer

Jesús es el Señor

Jesús es el Señor

Bendito sea el Señor
Jesús
Admirable Consejero
Admirable Consejero
Dios Poderoso
Dios Poderoso
Padre Eterno
Príncipe de Paz

Bendito sea el Señor
y que él nos aconseje
que nos guíe
que él haga todo lo que se necesite en cada vida
porque él nos quiere
porque es nuestro padre
nuestro príncipe
nuestra paz
en todos los tiempos
especialmente en los tiempos malos

Dios
en su bendita misericordia para con nosotros
nos ha dado a ese niño
a Jesús
a Jesús
Admirable Consejero
Dios Poderoso
Padre Eterno
Príncipe de Paz

Tomemos el consejo de Jesús que vino
y se mezcló con la gente
cuando se tenía que mezclar
pero también sabía cuándo salirse de eso

En su misericordia
él nos aconseja
él nos cubre
él nos guía
y él nos trae paz

Que la paz de Dios
esté con todos
y que todos estén con Jesús
en el nombre de Jesús
Amén

Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros; y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Isaías 9:6 LBLA


Continue reading Jesús es el Señor

Jesus Is Lord

Jesus Is Lord

Jesus
wise guide
strong God
father forever
bringer of peace

Blessed be the name of the Lord
Blessed be our Lord
of whom we confess that
Jesus is Lord

Blessed be the Lord
Blessed be the Lord

For everything to work as it works
as it’s purposed and written in the bible

Jesus must manifest
Jesus had to manifest
For we needed someone
something that we could recognize
that we could recognize
to (be able to) have belief

For we are but flesh
we are but flesh
So we thank the Lord
For coming as that child
as that son
that wise guide
that strong God
that father forever
the prince of peace
Blessed be the Lord
And may you have Jesus in you
may you be in Jesus
so that you have that wise guide
that strong God
that father forever
the prince of peace
with you
at all times
under all circumstances
In Jesus mighty name
Amen

He is full of mercy
and love
and grace

and so we have Jesus
and I’m not talking
about a select group
I’m talking about everyone
who will just come near him
be in his presence

We have Jesus
a wise guide
Who will guide us through all this
Strong God who will keep this all away from us
Our father forever
in whom we have comfort
love
peace
strength

He is the prince of peace
bringer of peace
in our mind in our soul in our heart
in our surroundings
everywhere
for he is Lord
Amen

For to us a child has come, to us a son is given; and the government has been placed in his hands; and he has been named Wise Guide, Strong God, Father for ever, Prince of Peace.
Isaiah 9:6 BBE


Continue reading Jesus Is Lord

Het licht voor de wereld

Jezus is Heer

Het licht
Alles heeft licht nodig om te kunnen groeien
alles heeft licht nodig om te kunnen groeien
licht
In zijn aanwezigheid is er licht
Als het duister is
hoef je niet bang te zijn voor de duisternis
Want je bent in zijn aanwezigheid
het licht voor de wereld
dat de wereld weer levend laat zijn

Gezegend zij de Heer
Geprezen zij de Heer
zijn naam is Jezus

Heer
geef ons uw licht
met uw stem
verlicht uw Woord in onze harten
zodat wij ze kunnen kennen zoals u ze bedoelt hebt
In Jezus naam
Amen

Het licht voor de wereld
Verlicht ons Heer
verlicht ons zodat wij niet alleen de duisternis zien
maar alles dat licht is
alles dat van u is
en heel de wereld is van U
alles geeft(weerkaatst) licht
want u bent degene die alles op (omhoog) houdt
die alles in stand houdt
(die alles verlicht)
in Jezus naam
Amen

Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.
Johannes 8:12 DSV – BGT


Continue reading Het licht voor de wereld

La Luz del mundo

Jesús es el Señor

Bendito sea El Señor
Alabado sea El Señor
Su nombre es Jesucristo

Te damos las gracias Señor
por ser nuestro Señor
nuestro rey sabio
que trae derecho
que trae justicia

Te damos las gracias Señor
y sabemos que todas las escrituras
todas dan testimonio de ti
y que todo aquel que cree en ti Señor
no se perderá pero tendrá vida eterna
en tu luz
en tu presencia
Porque tú eres la piedra angular
Tú eres la piedra angular
Así que tomemos
cada día nuestra cruz
cualquiera que sea
Tomemos cada día nuestra cruz
y sigamos a Jesús
a Jesucristo

Porque su palabra es simple
Su misericordia es mucho más grande que su venganza

Tus pecados te son perdonados

Tus pecados te son perdonados

Que tengas la luz de Jesús
que estés en su presencia
en esa luz
en esa luz
en esa luz
Bendito sea El Señor
Alabado sea El Señor
Su nombre es Jesucristo

Bendito sea El Señor
El que da luz, luz
El que da vida a cada uno
a cada creación
El que alumbra toda su creación
Bendito sea El Señor
La Luz del mundo
En el nombre de Jesús
Amén

Jesús les habló otra vez, diciendo: “Yo soy la Luz del mundo; el que Me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la Luz de la vida.”
Juan 8:12


Continue reading La Luz del mundo

Light of the world

Jesus Is Lord

Lord we thank you
for being
our light
our guide
our purpose
our way
our bread
our everything
eternal life
our life
In Jesus mighty name
Amen

Blessed be the Lord
Blessed be the Lord

I pray

That you may know at all times
by what light you can walk
at all times
in every circumstance
about every topic
anywhere
everywhere
Jesus
Blessed be the name of the Lord
Amen

That you may know
The light
of the world
the light
of the world
the light of the world
The Word
which was God
Through whom
all things
were made
all
things
The light that is the life of men
Blessed be our Lord
In Jesus mighty name

Amen

Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.
John 8:12 KJV


Continue reading Light of the world