//

The Man of Your Selection

Jesus Is Lord

So Lord we thank you for this day
We thank you for each day
and
We thank you for speaking to us
We thank you for guiding us
and teaching us
We thank you Lord
For in you is wisdom
knowledge
power
and glory
In Jesus mighty name
Amen

I pray
That all
That all who are yours
May have this blessing
and I know and I trust that they have it Lord
I pray that all who have this blessing
May embrace it to know that whatever is going on
They are Blessed!

Because you selected them
and they have a resting place
a place of peace
in your house
In Jesus mighty name
Amen

Happy is the man of your selection
to whom you give a resting place in your house
He will be full of the good things out of your holy place
Amen

So Lord give us your word
Speak with your voice
Speak unto the hearts of those who are under the power of your voice
In Jesus mighty name
Amen

May we all be able to receive
the blessing
the blessing
that God has given us
Because we are the people of his selection
and rest
rest
have peace in the place that he has given us
In his house
Amen

Happy is the man of your selection, to whom you give a resting-place in your house; we will be full of the good things out of your holy place.
Psalms 65:4 BBE


Continue reading The Man of Your Selection

God met Ons

Jezus is Heer

God met ons
wij danken u Heer
dat u altijd net ons bent
en ik bid dat een ieder
uw aanwezigheid kan voelen
zodat ze zich niet reddeloos en radeloos voelen
over gelaten voelen
Heer
zodat ze weten
dat u altijd met ons bent
dat u altijd een verlossing stuurt
een verlosser

Nu in deze dagen
niet in de laatste dag
maar in deze dagen
in deze dagen

Maar wij weten een ding
Hoop
de dingen die je niet weet en niet ziet
maar waarvan je in je hart weet dat ze komen
we weten dat God met ons is

Dat weten jullie ook
iedereen is Gods volk
niet iedereen wil dat beamen
maar iedereen is Gods volk
want God heeft iedereen gemaakt

dus

God is met ons
ook dit (wat er ook aan de hand is) zullen we overkomen
Want in alle tijden
In alle tijden heeft
God hetzelfde gezegd
ik ben jullie redder
ik kom jullie redden
ik kom jullie helpen
Alles dat gemaakt is
is door hem
en voor hem gemaakt
en hij toont
zijn gratie aan ons telkens weer
Gezegend zij de Heer

En laat ons vooruit kijken op die dag
op die dag waarbij het allemaal weer minder slecht is
wetende wat hij allemaal gedaan heeft
in alle tijden
in oorlogen
in plagen
in aardbevingen
in natuurrampen
altijd is er weer een betere dag geweest
dat is Gods belofte
Nooit meer ..
De Regenboog
Nooit meer zal
ik alles vernietigen
Nooit meer zal ik de mens vernietigen ter wille van
hun whatever (zonden)
God met ons

Laat zijn aanwezigheid
duidelijk kenbaar en voelbaar zijn
in jouw omgeving
voor jou
voor jou
Immanuel
God met ons
Jezus onze redder
Gezegend zij de here
in Jezus naam
Amen

Ik weet dat een ieder
de aanwezigheid van God voelt
dat God met ons is
en dat we hier doorheen komen
en dat we
misschien iets andere
maar altijd goeie toekomst tegemoet gaan in God
want hij is met ons
in Jezus naam
Amen

Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.
Jesaja 7:14 DSV – BGT

Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.
Matteüs 1:23 DSV

Continue reading God met Ons

Dios con nosotros

Jesús es el Señor

Bendito sea el Señor
que en cada tiempo que hubo un problema
un problema
y todos creían que se iban a morir
que siempre dio la misma señal
ese niño
ese niño lindo
ante el cual nos rendimos
Emanuel
Jesús
Dios con nosotros
La Palabra que era Dios
y que se tornó carne

Bendito sea el Señor

Y en estos días
no en los días finales pero
en estos días
donde todos estan como están
acordémonos de lo que es válido
de lo que siempre es válido
que Dios está con nosotros

Hay mucha gente que hace cosas raras
porque están al borde
No se olviden que Dios está con nosotros
Emanuel
Dios
Dios mismo

Todo fue hecho por él
fuera de él nada fue hecho
él tiene poderío sobre todo
Y en cada época
ha dado la misma señal
Estoy con ustedes
Vendré en la carne a salvarlos
Dios con nosotros

Señor oro que tú siempre estés con nosotros
que siempre podemos sentir tu presencia
como tu palabra dice
que siempre estás con nosotros
nuestra salvación
nuestro guía
nuestro amo
nuestro maestro
nuestro Dios
amen amen y amen

Oró por ustedes
no para que ustedes me sigan a mí
sino para que ustedes vayan a Cristo
porque allí está el poder
allí está la verdad
la misericordia
el amor
la sabiduría
él es rey

Y que todos puedan superar cualquier problema
porque es la promesa
y lo que quiere el Señor para nosotros
es su palabra
en el nombre de Jesús
Amen

Por tanto el mismo Señor os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
Isaías 7:14 SRV

He aquí la virgen concebirá y parirá un hijo, Y llamarás su nombre Emmanuel, que declarado, es: Con nosotros Dios
Mateo 1:23


Continue reading Dios con nosotros