Een dienaar is niet belangerijker dan zijn heer

Ik ben niet belangerijker dan mijn Heer

Jezus Is Heer

Gezegend zij de Heer
voor deze dag
deze mooie dag

Deze mooie dag
want het is een dag van de Heer
Amen Amen Amen

Een dag waarin al zijn dienaren hem dienen
en weten
en wij weten wat onze positie is

We zijn niet belangrijker dan de Heer
Wij zijn niet belangrijker dan de Heer
De Heer is belangrijker dan ons

Gezegend zij de Heer
een dienaar is niet belangrijker dan zijn heer
en wij zijn blij
wij zijn blij om deze dag
we zijn blij om elke dag
ook al worden wij vervolgd
ook al worden wij lastig gevallen
ook al zijn er mensen die ons pesten
als er mensen die naar ons kijken en denken
mmmmm die zijn gek
of er zijn mensen die zeggen
ooh we praten niet meer met hem
want hij …
hij doet raar

Gezegend zij de Here
en ik ben blij dat ik zijn dienaar ben
ik ben blij dat jullie zijn dienaren zijn
ik ben blij
dat iedereen die het woord met zijn stem
in zijn hart hoort een dienaar van dat woord is
Van de Heer
Het vleesgeworden woord
Het woord dat God was
Gezegend zij de Heer
in Jezus naam
Amen

Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.
Johannes 15:19 DSV – BGT

Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.
Johannes 15:20 DSV – BGT


In het begin was het woord

het woord was met God
dat woord was God

Zijn naam is
Jezus
de Heer van glorie
Jezus
de Heer over allemaal

Zijn naam is
Jezus
[Muziek]
het licht van de wereld
Jezus
het brood van God

Zijn naam is
Jezus
licht van de wereld
Jezus
God met ons
[Muziek]

Gezegend zij de Heer
voor deze dag
deze mooie dag

deze mooie dag
want het is een dag van de Heer
Amen Amen Amen
Een dag waarin al zijn dienaren hem dienen
en weten
en wij weten wat onze positie is

We zijn niet belangrijker dan de Heer
Wij zijn niet belangrijker dan de Heer
De Heer is belangrijker dan ons
Gezegend zij de Heer
een dienaar is niet belangrijker dan zijn heer
en wij zijn blij
wij zijn blij om deze dag
we zijn blij om elke dag
ook al worden wij vervolgd
ook al worden wij lastig gevallen
ook al zijn er mensen die ons pesten
als er mensen die naar ons kijken en denken
mmmmm die zijn gek
of er zijn mensen die zeggen
ooh we praten niet meer met hem
want hij …
hij doet raar

Gezegend zij de Here
en ik ben blij dat ik zijn dienaar ben
ik ben blij dat jullie zijn dienaren zijn
ik ben blij
dat iedereen die het woord met zijn stem
in zijn hart hoort een dienaar van dat woord is
van de Heer
het vleesgeworden woord
het woord dat God was
Gezegend zij de Heer in Jezus naam Amen
Gezegend zij de Heer in Jezus naam Amen

Een dienaar is niet belangrijker dan zijn Heer
zo Heer
geef ons uw woord
spreekt met uw stem
in onze harten
die van u zijn
die van u zijn
in Jezus naam
amen
in Jezus naam amen

Gezegend zij de heren
zegent zei de Heer
ik neem tijd even
en ik bedenk
hoe goed de hier voor ons is geweest hij
heeft zijn liefde getoond
hij stierf voor ons
heeft ons alles want de war uitgelegd
vooraf
liesen woord maar je zult zien dat alles
wat er gebeurt er in staat en alle
oplossingen daar ook in staan
daarop in staan
daar ook in staan
Johannes w 10 vers
19 Johannes 14 vers
indien g van de wereld waard
zo zal de wereld het ware liefhebben
toch omdat geen van de wereld niet zij
maar ik u uit de wereld heb uitverkoren
daarom haat
de wereld u
daarom gaat de wereld u
gedenk des woord dat ik u gegeven heb
dat ik u gezegd heb een dienstknecht is
niet meer der dan zijn hier
Johannes 13 vers 16
voorwaar voorwaar zeg ik u
een dienstknecht is niet meer der dan
zijn hier een dienaar is niet
belangrijker dan zijn Heer
nog een gezant meerdere dan die hem
gezonden heeft
dan die hem gezonden
strakke worden
sterker worden
in de geest hoor ik dat
het vleesgeworden woord
het vlees
is niet groter dan het woord
want alles moet eerst in geest gebeuren
en God is geest en het woord was God God
is geest
alles moet eerst een geest gebeuren
zodat het zich kan manifesteren
kan tonen in het vlees
kan tonen in het vlees
en zo woord gaat voor alles
en een dienaar
we net zoals God Jezus een dienaar van
God was
zo zijn wij een dienaar van Jezus
van het woord
uiteindelijk van het woord altijd van
het woord want er is maar een ding
het woord
dat we het goed was dat God was dat
vlees geworden is
en dat nu in ons huist
daarvoor gsus komen toch
blijft hij in mee zodat ik in juli kan
zijn
bedenk die binair
die naar beneden is geworpen die
verworpen is omdat hij zichzelf
belangrijker rol maken dan zijn hier
groeien praat ik de duivel
nee eerste zonde
dit is een belangrijke vers een dienaar
is niet belangrijker dan zijn hier
want dat is zo autoriteit werkt dat is
hoe autoriteit werk en zodra een dienaar
zich belangrijker wil gaan maken dan
zijn Heer
dan wordt hij uitgeworpen
simpel
dus
wij allemaal onze plek kennen
uit liefde
uitvreet
uit mee vergeet
wij zijn dienaren van hem
wij zijn dienaren van hem vergeet niet
paul
toen God hem tot zich 3 vergeet niet pho
waar home
[Muziek]
waarom
waarom wordt er ook niet meer
wie bent u hier
en hij boog zich meteen want elke knie
zal pagina voor de hier
elke tong zal zeggen dat hij de hier is
wie bent u Heer
een dienaar is niet belangrijker dan
zijn hier
zodra we de Heer zien dan buigen wij
voor hem indienen hem
simpel
als er iets aan het doen ben er opeens
tegen woord van God te houden koppen
draaiboom dank u
dank u voor de correctie
dank u voor het tonen van de weg
dank u dat u mij hier bent
Amen

In het begin was het woord

het woord was met God
dat woord was God

Zijn naam is
Jezus
de Heer van glorie
Jezus
de Heer over allemaal

Zijn naam is
Jezus
[Muziek]
het licht van de wereld
Jezus
het brood van God

Zijn naam is
Jezus
licht van de wereld
Jezus
God met ons
[Muziek]