Van brood alleen kan een mens niet leven

Elk woord dat uit de mond van God komt

Jezus is Heer

Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.
Matteüs 4:4 DSV – BGT


Raw Transcript:

In het begin was er het Woord
en het Woord was met God

In het begin was er het Woord
en het Woord de glorie van God

In het begin was er het Woord
en het Woord is

Zijn naam is
Jezus
Heer van glorie
[Muziek]
Jezus
de Heer over allemaal

Zijn naam is
Jezus
het Licht van de Wereld
Jezus
het Brood van God

Zijn naam is
Jezus
het Woord van God
[Muziek]
Jezus
God Met Ons
[Muziek]

00:59
gezegend zij de here
01:01
ja ik ben er meer gezegend zij de heren
01:04
zijn naam is jezus we danken u heer
01:09
zoals wat u gedaan hebt voor als wat u
01:12
doet en voor alles dat nog komen zaal
01:17
wij danken u zeer voor uw redding
01:20
voor uw barmhartigheid voor uw liefde
01:26
voor uw woord
01:30
dat vlees geworden is in jezus naam amen
01:34
gezegend zij de heer van brood alleen
01:36
kan een mens niet leven van brood alleen
01:40
kan een mens niet leven maar heel lief
01:43
van elk woord dat uit de mond van god
01:47
komen
01:49
hij leeft van elk woord dat uit de mond
01:52
van god komt
01:56
en we moeten een beetje
02:00
juist kijken
02:03
elk woord dat uit de man van god kon er
02:07
is een hiërarchie
02:08
er is een hiërarchie
02:11
er is altijd een hiërarchie het is een
02:13
ster organisatie er is het midden
02:17
er is een god het woord dat vries
02:21
geworden is god met ons
02:25
en dan zijn wij d’r
02:27
zijn vlaggen zijn ambassadeurs
02:33
zijn woord het woorden uit zijn mond
02:37
komt
02:38
heeft de hoogste hiërarchie
02:41
en
02:43
na zich heel eerlijk mag zijn de enige
02:47
ieder
02:49
ja ja de enige ieder
02:54
in het woord van god in de bijbel
02:56
in de bijbel staat elk woord dat hij uit
03:00
de montfort god komt
03:03
we staan op de getuigenissen
03:06
geïnspireerd door het woord van god
03:08
die hebben een lagere energie
03:11
de heer heeft vaak de mensen die over
03:15
hem getuigden moeten herstellen
03:18
en moet dat nog steeds doen
03:21
en zal er nog steeds in de toekomst
03:25
maar elk woorden uit de mond voor god
03:28
komt
03:30
staat er in een de getuigenis van de
03:34
mensen van god staan er ook in
03:37
wie geen sfeer eert zijn door het woord
03:40
van god
03:42
door god
03:44
het woord dat vlees geworden is
03:47
het woord was god
03:49
en er staan ook dingen in die gewoon
03:54
gebeurtenissen zijn en er staan ook
03:56
dingen in die geïnspireerd zijn door de
04:00
mensen door geweren
04:03
er is een hiërarchie
04:05
er is een hiërarchie daardoor lijkt het
04:08
soms dat het woord van god zichzelf
04:11
tegenspreekt maar dat is niet zo
04:13
dat is niet zo
04:15
zorg dat je eerst altijd bestudeer
04:17
elk woord dat uit de mond van god komt
04:23
sommige versies is het een groot
04:24
[Muziek]
04:26
staat er een broer
04:27
[Muziek]
04:29
voor de moderne mens
04:32
en het oude testament staat het er ook
04:35
heel vaak
04:37
hoe we weten door het woord van jezus
04:40
god met ons
04:44
dat de wet en de profeten over hem
04:49
spraken
04:50
dat is wat is
04:55
dus wanneer je iets bestudeerd om iets
04:57
uit te zoeken in de bijbel
04:59
hij eerst kijken nou wat is het woord
05:02
over dit onderwerp dat uit de man van
05:05
god gekomen niet
05:08
en daarna ga je kijken of de andere
05:10
getuigenissen daarmee overeenstemmen
05:21
en zo kom je erachter
05:22
wat waar is want een veelvuldigheid aan
05:26
getuigenissen toont de waarheid
05:32
heel simpel voor de onderzoekers onder
05:34
ons en wij zijn wij zijn meestal
05:37
hoogopgeleid
05:39
geschoold vele volkeren in vele landen
05:41
zijn niet geschoold ogen school maar wij
05:44
zijn
05:45
meerendeels geschoold
05:48
het is een heel onderzoek systeem
05:51
er zijn de wetten
05:52
ja elk woorden uit de mond van god komt
05:56
nou dan zijn er de getuigenissen de
05:58
proef gevallen
05:59
en we toetsen
06:02
niet de wetten aan de proef gevallen
06:04
maar de proef gevallen aan de wetten
06:14
voor we de wereld onder normale
06:17
omstandigheden
06:18
buiten op straat
06:21
in de natuur is alles onderhevig aan
06:26
zwaartekracht
06:29
er zijn beestjes die kunnen vliegen
06:32
er zijn dingen die kunnen opdwarrelen
06:33
door de wind maar dat is dan dat die
06:36
kracht
06:37
tijdelijk de zwaartekracht overwint
06:41
maar alles is onderhevig aan zaterdag
06:44
deze wet
06:45
simpel
06:48
om op de reizen moet je de zwaartekracht
06:51
overkomen
06:53
dus we toetsen de getuigenissen en alles
06:57
wat er gezegd wordt door de leken door
07:00
de mensen die gestuurd hebben en alles
07:02
wat er verder geschreeuwd worden straten
07:05
toetsen wij aan de wet
07:10
onderzoek
07:11
onderzoek is een weerspiegeling
07:16
we hoe het hoort zo goed
07:18
nee
07:20
ja zo is het gewoon er zijn wetten
07:24
dieren die we eten
07:27
er zijn uitzonderingen op de wetten
07:32
maar al die dingen komen zijn
07:35
vastgesteld ze veranderen want god
07:38
veranderen
07:44
hij kan het van anderen wanneer hij dado
07:46
wereld en sommige dingen in de natuur
07:48
kunnen veranderd worden ik bedoel als de
07:51
aarde opeens niet over de noordpool aas
07:53
gaat draaien maar over en
07:55
west oost boel gaat draaien dan gaan
07:59
dingen er iets anders uitzien natuurlijk
08:03
maar tot die tijd
08:06
tot de tijd dat de hier meer komt
08:10
in wolken van glorie in wolken van vuur
08:16
en eerst de doden laten herrijzen
08:19
degenen die dood gegaan zijn in hem
08:22
geloven de in m
08:25
tot die tijd
08:33
is elk woorden uit de mond van god komt
08:38
lieve
08:40
voor ons
08:42
leven en lief en t’ gezegend zij de heer
08:47
ik bid dat een ieder weet dat je niet
08:50
alleen van brood kunt leven
08:53
er zijn heel veel mensen die heel veel
08:54
dingen hebben vergeleken met andere
08:56
mensen kijk sommige mensen zeggen ja we
09:00
zijn er
09:02
we krijgen maar 1000 euro
09:08
zorgen mensen krijgen 2 euro per maand
09:09
om
09:11
het is allemaal relatief
09:15
maar zelfs als je
09:17
500 keer zoveel hebt als die andere
09:21
toch vind je niet dat je gelukkig en
09:24
lieve toch ben je depressief
09:27
toch voel je je en
09:29
ja niet gewaardeerd door zaal
09:35
van broeden lien van brood alleen kan
09:39
een mens niet leven
09:40
maar hij leeft hij is opgetogen
09:45
blij in staat om dingen te doen
09:49
door elk woord dat uit de mond van god
09:53
komt in zijn hart te hebben
09:56
gezegend zij de heer gezegend zij de
09:59
heer in jezus naam amen
10:02
laten we onze lezing doen
10:05
martinus martinus
10:12
hoofdstuk 4
10:17
mattheüs hoofstuk 4
10:22
materie soms
10:24
en de wereld de wereld die probeert je
10:26
telkens
10:28
slechter te laten voelen
10:31
door je dingen
10:33
door de pracht en praal
10:36
door de dingen van de wereld
10:38
belangrijker in je ongep robeer te maken
10:41
dan het woord vogel’
10:45
dat is hoe het werkt
10:47
iedereen die ongelukkig is
10:49
is meervoud meestal ongelukkig omdat ze
10:51
iets niet hebben uit de wereld
10:56
kijk om je heen
10:58
kijk in de spiegel
11:00
als je geen spiegel hebt loop naar een
11:03
kanaal toe op naar een plas toe en kijk
11:06
in het water krijgen een ruit
11:10
kijk een onweersbui
11:15
kijk naar de mensen die zich ongelukkig
11:17
voelen waardoor zijn ze ongelukkig
11:21
of is het gewoon gebrek aan liefde god
11:24
is liefde
11:26
god is liefde
11:30
liefde niet terug verlangd
11:34
gezegend zij de heer gezegend zijn in
11:37
mattheus 4 vers 4
11:42
de wereld
11:44
de wereld
11:48
die
11:52
verzocht
11:54
jezus het woord dat vlees geworden wat
11:57
god met ons
11:59
nadat hij 40 dagen niets gegeten
12:03
niets gegeten
12:10
vroeger zei ik dat ik
12:13
drie uur of vier uur of wijzigen die
12:15
gereden ik sterf van de honden
12:20
40 dagen nou hier dank u dat wij dat
12:23
niet meer hoeven doen
12:25
veertigdagen
12:29
weg 3 en de verzoeker tot hem gekomen
12:32
zijnde
12:33
want dat is wel doet over
12:35
wist je je verzoeker je
12:38
iets voor spiegelen
12:41
om te kijken of je opvalt me
12:44
zeiden indien geen goed schoon zijn
12:48
zeg dat deze stenen broer
12:54
maag iets uit de wereld
12:57
doe het
13:01
nog hij antwoordende zeide er is
13:05
geschreven de mensen al bij brood alleen
13:07
ik leven maar bij alle woord dat door de
13:10
mond god uitgaan
13:15
de duivel pad een stukje
13:18
het het woord van god
13:20
en draait het net de bedoeling dat jij
13:24
mist staat
13:26
om je aan te tonen dat je minder bent
13:28
aan hem en hem hier moet bewijzen
13:33
want god maar dit is dit is het verhaal
13:36
van de duivel die arme ziel jaar de
13:40
andere armen voor toen zien
13:45
hij regelde
13:48
alle adoratie
13:52
maar hij werd corrupt
13:53
hij dacht dat hij
13:56
een dat gebeurt met heel veel mensen ze
13:59
denken dat zij
14:03
ik ben maar een vlaggenmast
14:06
onze hier zo’n vlag er in wil vangen
14:08
gezegend zij de heer en als hij vindt
14:11
dat die mast niet goed genoeg is
14:14
gezegend zij de heer
14:21
god zei tegen de duivel
14:24
ik ga maken
14:26
die over alles en iedereen gaat regeren
14:29
ook over
14:31
we zijn homo homo een man die zwakker is
14:35
minder te doen dan wat ik kan die gaat
14:39
over me heen regeren nee mee
14:43
maar hij begreep het niet
14:46
johannes begrip in het begin om zijn het
14:50
woord en het woord was met god en het
14:52
woord was god
14:55
alles is door hem gemaakt en voor hem
14:59
en het woord werd vlees
15:05
god was tegen de download zeggen
15:08
ik ga een man maken ik geen de vorm van
15:12
een man op aarde komen in een zwakke
15:16
vorm ga ik die allemachtig ben
15:19
ga op aarde lopen over alles regie en
15:24
alles hun besluit uitvaardigen
15:27
duivel die kon dat niet zien zei nee
15:31
dan zul je wordt uitgeworpen
15:34
uitgeworpen
15:42
en zijn doel is al tijden om de mens
15:45
ondergeschikt te maken aan hem
15:49
er is nooit een ander toe als hij dat
15:51
niet dan hoe de mensen vernietigen
15:55
er is nooit een ander doel
15:57
je kan ook zeggen zijn doel is om de
15:58
mensen vernietigen punt
16:07
gezegend zij de heer en nog een ieder
16:10
begrijpen
16:11
wat het woord van god zegt omdat god het
16:15
wil u een hart
16:16
staan
16:19
ik weet dat jullie allemaal achter jezus
16:21
aangaan
16:22
achter het woord
16:24
dat god is
16:26
het woord het vlees geworden is
16:31
en het doel van god toont god wiel in de
16:35
mens lieve in de mens zitten
16:39
zodat we één zijn met hem
16:43
aan mij en
16:47
ik bid dat zijn woord
16:49
in onze harten
16:52
leeft
16:53
zodat wij kunnen leven
16:56
door dat dat woord der uit de mond van
17:00
de grot ron
17:02
in ons lichaam
17:10

In het begin was er het Woord
en het Woord was met God

In het begin was er het Woord
en het Woord de glorie van God

In het begin was er het Woord
en het Woord is

Zijn naam is
Jezus
Heer van glorie
[Muziek]
Jezus
de Heer over allemaal

Zijn naam is
Jezus
het Licht van de Wereld
Jezus
het Brood van God

Zijn naam is
Jezus
het Woord van God
[Muziek]
Jezus
God Met Ons
[Muziek]