Looft de HEER

Dank U HEER

Jezus is Heer

Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
Psalmen 118:1,29 DSVTranscript Raw:
00:00
in het begin was er het woord en het
00:05
woord was met goed
00:10
in het begin was er het woord en het om
00:14
de glorie van god
00:16
in het begin was er het voort en
00:20
atletisch
00:22
zijn naam is jezus
00:26
hier van glorie
00:28
[Muziek]
00:29
jezus de heer over allemaal
00:34
zijn naam is jezus
00:37
het licht van de wereld
00:41
jezus het brood van god zijn naam is
00:45
jezus
00:48
het woord van god
00:50
[Muziek]
00:52
jezus
00:53
god me
00:58
gezegend zij de heer gelooft
01:01
zei de heer zijn naam is jezus wij
01:05
danken u heer dat u onze heer bent bij
01:09
dank u heer dat u onze hier bent
01:14
onze heer degenen die medelijden met ons
01:19
i
01:21
degenen die medelijden met ons heeft
01:24
voor ons zorgt
01:27
en naar ons om kijkt weet dan kun u
01:31
meedenken nu
01:33
looft de heer
01:35
zeg dank aan de hier
01:39
voor alles
01:41
voor alles waar hij voor ons doet
01:47
looft de heer geef dank aan de heer want
01:53
hij is goed
01:54
hij is goed
02:00
al zei werpen zijn goed voor ons zijn
02:04
vol met medelijden met
02:07
barmhartigheid
02:10
wij danken u heer dat u gekozen hebt om
02:14
onze hier te zijn
02:17
in jezus naam
02:19
amen
02:22
in jezus naam amen gezegend zij de heer
02:25
geloofd zij de heer ik dank u heer
02:29
voor uw goedertierenheid
02:34
die voor eeuwig is
02:37
samen 118
02:40
zo heer geef ons uw woord met uw stem
02:45
in onze harten
02:48
die van zijn
02:51
jezus naam amen
02:53
samen 118 versie
02:59
looft den heere want hij is goed
03:03
want zijn goedertierenheid is in der
03:06
eeuwigheid
03:08
gij zijt mijn god
03:10
daarom zal ik u loven
03:12
oh mijn god ik zal u verhogen
03:15
looft den heere
03:16
want hij is goed want zijn
03:18
goedertierenheid is in der eeuwigheid
03:22
gezegend zij de heer geprezen zij de
03:25
heer ik dank u heer ik dank u
03:30
wat uw goedertierenheid
03:33
is in der eeuwen
03:37
in het begin was er het woord en het
03:41
woord voor smit goed
03:46
in het begin was er het woord
03:51
de glorie van god in het begin was er
03:54
het voelt en hoe die is zijn naam is
03:59
jezus
04:02
hier van glorie
04:04
[Muziek]
04:05
jezus de heer over allemaal zijn naam is
04:10
jezus
04:14
het licht van de wereld
04:17
jezus het brood van god zijn naam is
04:22
jezus
04:25
het woord van god
04:26
[Muziek]
04:28
jezus
04:29
god me
04:33
[Muziek]