Mijn Heer en mijn God!

Mijn Heer en mijn God!

Jezus is Heer

Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!
Johannes 20:27-28 DSV