God is barmhartig en vergevingsgezind

Hij is barmhartig en altijd vergevingsgezind

Jezus is Heer

Wij danken u Heer
voor wie u bent
Wij danken u
We danken u voor
alles wat u gedaan hebt voor ons
Wij danken u voor
uw barmhartigheid en
uw wil om altijd …
om ons altijd te verzoenen
om altijd uw medelijden te tonen en
om ons altijd te ontvangen
ongeacht
ongeacht
hoe dom we geweest zijn

Wij danken u Heer
dat u onze Heer bent en
dat u al deze dingen voor ons doet
barmhartig zijn
medelijden tonen
en ons tot u verzoenen
zodra wij tot u terugkeren

Wij danken u Heer
Wij danken u
In Jezus naam
Amen

En wij hopen
dat u altijd
altijd naar ons blijf kijken
wij willen dat u in ons het geloof sterker maakt
sterker maakt
In Jezus naam
Amen

Doch Hij, barmhartig zijnde, verzoende de ongerechtigheid, en verdierf hen niet; maar wendde dikwijls Zijn toorn af, en wekte Zijn ganse grimmigheid niet op.
Psalmen 78:38 DSVRAW Transcript:

In het begin was er het Woord
en het Woord was met God

In het begin was er het Woord
en het Woord de glorie van God

In het begin was er het Woord
en het Woord is

Zijn naam is
Jezus
Heer van glorie
[Muziek]
Jezus
de Heer over allemaal

Zijn naam is
Jezus
het Licht van de Wereld
Jezus
het Brood van God

Zijn naam is
Jezus
het Woord van God
[Muziek]
Jezus
God Met Ons
[Muziek]

Gezegend zij de Heer
Gezegend zij de Heer
Wij danken god voor deze dag
Voor wie u bent
Voor wat u voor ons gedaan heeft
Voor alles
vooral uw creatie
Wij danken u
Wij danken u voor uw barmhartigheid
uw medelijden en
dat u altijd bereid bent om ons met u te verzoenen
om u met ons te verzoenen

Hoe slecht wij het ook doen
zo lang wij maar tot u terugkeren
bent u altijd bereid tot verzoening
Wij danken u Heer
Wij dank u
In Jezus naam
Amen

Wij danken u Heer
voor wie u bent
Wij danken u
We danken u voor
alles wat u gedaan hebt voor ons
Wij danken u voor
uw barmhartigheid en
uw wil om altijd …
om ons altijd te verzoenen
om altijd uw medelijden te tonen en
om ons altijd te ontvangen
ongeacht
ongeacht
hoe dom we geweest zijn

Wij danken u Heer
dat u onze Heer bent en
dat u al deze dingen voor ons doet
barmhartig zijn
medelijden tonen
en ons tot u verzoenen
zodra wij tot u terugkeren

Wij danken u Heer
Wij danken u
In Jezus naam
Amen

En wij hopen
dat u altijd
altijd naar ons blijf kijken
wij willen dat u in ons het geloof sterker maakt
sterker maakt
In Jezus naam
Amen

Er gebeuren heleboel dingen met de mensen van god
met de mensen die zeggen
dat ze van god zijn
Het woord van god
zegt duidelijk waarom deze dingen gebeuren
waarom deze dingen gebeuren

Vaak is het gewoon wat wij zelf doen
dat we vergeten wie god is en ons niet meer tot
hem wenden maar denken
dat wij in onze wijsheid
en de wijsheid van de wereld
alles kunnen oplossen
maar dat is niet het plan van god
het plan van god is
dat wij hem verheerlijken en
hij zorgt voor ons
god zorg voor ze

Psalmen 78
vers
38
doch hij barmhartig zijnde
verzoende de ongerechtigheid
en verdierf hen niet
maar
wendde dikwijls zijn toorn af

en werd
de zijn ganse grimmigheid
niet op
vaak al zoiets doms doen
of zelfs herders gaan in iets slechts
doen soms ook niet eens bestraft
wel de goede zouden zeggen of wat een
wat een vergissing en hoor
gelukkig heb ik daar niet
de slechte zeggen hagel
maar wij weten beter wordt god laat de
zon schijnen over de goede en de slechte
god wil dat alle tot een rome zijn
barmhartigheid toon en de
tranen ieder
maar wij die van vlees zijn
wij houden hem tegen
wij werken tegen hem
door dat we god verbond
vergeten
doordat wij vergeet zijn daden vergeten
zijn wonderen vergeten als dat hij in
ons leven heeft gedaan
en in het leven van de mensen om ons
heen
alles wat beschreven staat in het enige
boek dat nodig is
zodat je de waarheid leert kennen in de
nemen
wij weigeren zijn verbond
we hadden ze er niet
weigeren
de lieve volgens een vet
we hebben gebrek aan geloof
we geloven niet in god
hoe geloof in iets anders
en we vertrouwen niet in zijn heen
hoe vertrouw niet op zijn redding
wij vertrouwen niet op zijn redden
het ego moeten iets uit de wereld doen
maar vergeet niet de wereld voor vecht
niet tegen zichzelf
de wereld vecht niet tegen zichzelf als
jij niet een gewelddadig persoon bent
een vecht en je bent zogenaamd van god
leidt je hebt gezegd ik ben van god
en iemand van de wereld probeert de
ruzie met jou te zoeken dan is het nooit
goed om te gaan vechten
nooit waarom want er was het begin met
een van god en een van de wereld en als
je met hem gaat vechten dan dan geloof
je niet in de verlossing van de Heer
en dan zijn er twee aan het vechten
de wereld is uitgebreid
god heeft er een verloren
het woord van god zegt zaad en vecht
niet tegen zaten
want het huis dat tegen zichzelf weg kan
niets te
kan niet blijven
dus deze dingen doen wij
en dan hinderen wij
gods’ gratie in ons leven
de daarmee moeten ophouden en meer en
meer naar hem kijken in mijn leven heb
ik zoveel wel zoveel te vertellen die
door god’s gratie goed zeggen of door
gas gratie
is de
is de uitval
is is de vraag
tegengehouden
wij danken u zeer
voor uw barmhartigheid
voor u
verzoeningsgezind heet
help ons
om altijd eraan herinnerd te worden
al de goede daden oude wonderen die u
een ons leven gedaan heb
help ons
om uw daden in uw wonderen nooit te
vergeten
als wij onder druk zijn van de wereld
dat wij ons herinneren aan ali goede
daden in wonderen
er ook aan de daden en wonderen die in
uw woord beschreven staan
help ons hier
help ons
om je verbond te houden
en te wandelen in uw wet
helpen ons hier
maak ons geloof sterker
maar ons geloof sterker versterken ons
geloof
dank u Heer
en help ons om op uw redding te
vertrouwen ten alle tijden in Jezus naam
amen

In het begin was er het Woord
en het Woord was met God

In het begin was er het Woord
en het Woord de glorie van God

In het begin was er het Woord
en het Woord is

Zijn naam is
Jezus
Heer van glorie
[Muziek]
Jezus
de Heer over allemaal

Zijn naam is
Jezus
het Licht van de Wereld
Jezus
het Brood van God

Zijn naam is
Jezus
het Woord van God
[Muziek]
Jezus
God Met Ons
[Muziek]