Houd je van Jezus?

Houd je van Jezus?

Jezus is Heer

Houd je van mij? Houd je van Jezus?
Zorg dan voor mijn schapen
Zorg dan voor zijn schapen

Je bent een alleenstaande moeder met een
klein kind?
Alleenstaande vader met een kleintje?
Een kind met een schaapje? met een lam?
Houd je van mij? zorg voor mijn schapen.

Heer, wij danken u voor uw woord
We danken u dat u ons uw liefde hebt gegeven,
zodat wij die terug kunnen laten keren naar u.
Voor het woord van God keer volkomen voldaan terug.
En we bidden
Dat een ieder die van U houdt,
in staat is door uw aanwezigheid,
door zich gewaar te zijn van uw aanwezigheid in hun leven.
Dat ze daardoor in staat zijn om voor uw
schaapen te zorgen.
In Jezus naam Amen

Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere! Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid Mijn lammeren.
Johannes 21:15 DSV

Hij zeide wederom tot hem ten tweeden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed Mijn schapen.
Johannes 21:16 DSV

Hij zeide tot hem ten derden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat Hij ten derden maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief, en zeide tot Hem: Heere! Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid Mijn schapen.
Johannes 21:17 DSV


gezegend zij de here
gezegend zij de here
houd je van mij houd je van jezus
zorg dan voor mijn schapen
zorg dan voor zijn schapen
je wil een alleenstaande moeder met een
klein kind
alleenstaande vader met een kleintje met
een kind met een schaapje met een vlam
houd je van mij zorg voor mijn schapen
je bent nieuwe met een vrienden vriendin
hier beetje het spoor
houd je van jezus zorg voor weet schapen
want waar twee of meer
samenkomen in zijn naam daar is hij in
het midden en hij
zorg voor al zijn schade heb je een
leesgroep je een bit groepje
waren twee of meer houd je van mij zorg
voor mijn schapen
maar of je nog duizenden hebt of twee
daar is hij in het midden en hij zorg
hij zorgt voor een ieder
degene die het meeste vorm haalt here’s
geroepen om zorgen voor de anderen
maar degene die het meeste van houd
probeert meer en meer in zijn regels
lopen
probeer meer en meer uit te vinden
probeert god te benaderen
sommige zijn bang om dat te doen anderen
die zijn wel in allerlei situaties
depressie
die vinden dat de wereld tegen zesde
wilders altijd tegen maar die vinden dat
heel erg en kunnen niet uit die
gedachtes komen maar houd je van jezus
hij steeds meer en meer in hem op
zorg dan voor zijn schapen
dat is het woord van de heer
dat is wat hij van je verwacht
houd je van mij zorg voor mijn schapen
houd je van mij zorg voor mijn schade
dat is wat hij wilt
dus hier wij danken u voor uw woord
we danken u dat u ons uw lief dat geven
zodat wij die terug kunnen laten keren
naar u voor het woord van god
keer volkomen voldaan terug en we bidden
dat een ieder die van uw hoofd in staat
is door uw aanwezigheid door zich gewaar
te zijn van uw aanwezigheid in hun leven
dat ze daardoor in staat zijn om voor uw
schaap en de zorg in jezus naam amen
johannes 21 vers 17
joris 21 vers 7
hij zeide tot hem ten derde maal
simon zoon van jonas
hebt geen mijn lief peeters werd
bedroefd omdat hij ten derde maal tot
hem zijden hebt geen mijn lief en zeide
tot hem eren
hij weet alle dingen hij weet dat ik u
liefheb
jezus zeide tot hem weid mijn schapen
wijd met schapen zorg voor mijn schapen
zorg voor ze vergeet niet dat simon
pietersz
dat petrus ik dat petrus en drie keer
ontkent dan maar zo is het
hier zal krijgen wat de hier wilt ook al
ben je bang
durf het niet de eerste keer te doen
ook al ben je bang
het door fit niet de eerste keer
volledig te doen
dat is hoe hij werkt
dat is hoe hij weet hoe hij te werk de
zeer wij danken u dat u simon petrus
gekozen hebt