De tweede komst van Jezus

De tweede komst van Jezus

Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.
Matteüs 24:27 DSV