Zoek eerst naar het Koninkrijk van God

Zoek eerst naar het Koninkrijk van God

Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
Matteüs 6:33 DSV