Gelukkig zijn de mensen die u hebt uitgekozen

De mensen die u hebt uitgekozen

Jezus Is Heer

Welgelukzalig is hij, dien Gij verkiest, en doet naderen, dat hij wone in Uw voorhoven; wij zullen verzadigd worden met het goed van Uw huis, met het heilige van Uw paleis.
Psalms 65:4 DSV – BGT


00:00
in het begin was er het woord en het
00:05
woord was met goed
00:10
in het begin was er het woord en het om
00:14
de glorie van god
00:16
in het begin was er het woord en het
00:20
woord is zijn naam is jezus
00:26
hier van glorie
00:28
[Muziek]
00:29
jezus de heer over allemaal
00:34
zijn naam is jezus
00:37
het licht van de wereld
00:41
jezus het brood van god zijn naam is
00:45
jezus
00:48
het woord van god
00:50
[Muziek]
00:52
jezus
00:53
god me
00:57
[Muziek]
01:03
gelukkig zijn de mensen die u hebt
01:08
uitgekozen
01:10
gelukkig zijn de mensen die god
01:15
heeft uitgekozen
01:20
zo heer geef ons uw woord
01:24
spreekt met uw stem
01:27
sprekende harten van degenen die u hebt
01:32
uitgekozen
01:33
[Muziek]
01:34
in jezus naam amen
01:46
we zijn dankbaar
01:49
ze dag voor dit moment voor elk moment
01:52
met uw wij zijn dankbaar
01:54
dat wij
01:58
uw gekozen zijn
02:03
en
02:04
bij u mogen komen
02:08
wij danken u
02:10
voor het genot om in uw tempel te wonen
02:14
nw genieten van al het goede dat u geef
02:21
in jezus naam
02:25
dank u god dank u
02:28
gelukkig zijn mensen
02:31
die u hebt uitgekozen
02:34
want zij mogen bij u komen
02:39
ze mogen in uw tempel wonen
02:42
en genieten van het goede dat u geeft
02:46
god u geeft ons antwoord als wij bidden
02:50
u laat ons uw wonderen zien u beschermt
02:54
ons een retcon iedereen vertrouwt op uw
02:57
iedereen overal op aarde tot voorbij de
03:02
verste zee
03:03
en dit laat me denken even een zijstapje
03:07
dit laat mij denken aan mensen die tegen
03:10
mij zeggen nee je bent verkeerd je bent
03:11
te gek
03:12
wij geloven niet in god
03:15
op sta toch niet dat zie je toch zo
03:17
totdat ze hun steden hun 10 stoten
03:22
het is wel zeggen jezus
03:30
ik glimlach alleen
03:31
zijn ah
03:36
het genot om in de tempel van de heer de
03:41
mogen vertoeven
03:46
iedereen vertrouwt op uw hier iedereen
03:49
overal op aarde tot voorbij de verste
03:53
zijn
03:54
overal is er meer dan genoeg
03:57
zelfs woestijnen worden groen op de
04:01
velden
04:02
eten schapengras
04:05
en of de dalen
04:07
groeit het koren
04:09
de mensen op de heuvels je eigen
04:12
de mensen in de dalen zingen
04:14
overal klinkt muziek en gejuich
04:19
overal er
04:21
overal
04:23
over
04:25
hen
04:35
in het begin was er het woord en het
04:38
woord was met god
04:42
is
04:44
in het begin was er het woord en het om
04:48
de glorie van god
04:50
in het begin was er het voor het al die
04:55
is zijn naam is jezus
05:00
hier van glorie
05:01
[Muziek]
05:03
jezus
05:04
[Muziek]
05:05
beheren voor allemaal
05:07
zijn naam is jezus
05:10
het licht van de wereld
05:14
jezus het brood van god zijn naam is
05:19
jezus
05:21
het woord van god
05:24
[Muziek]
05:26
jezus
05:27
god me
05:31
[Muziek]