Mensen zoeken weer steun bij God

Mensen zoeken weer steun bij God

Te dien dage zal de mens zien naar Dien, Die hem gemaakt heeft, en zijn ogen zullen op den Heilige Israels zien.
Jesaja 17:7 DSV – BGT – JILD