Zing een lied over hem

We zingen zijn naam

Jezus is Heer

Psalmzingt de eer Zijns Naams; geeft eer Zijn lof.
Psalmen 66:2 DSV – BGTTranscript RAW:

00:01
jezus
00:03
licht van de wereld
00:06
jezus het proot van god zijn naam is
00:10
jezus
00:11
[Muziek]
00:13
ooit van rood
00:16
jezus god met ons
00:19
[Muziek]
00:21
gezegend zij te
00:23
zien
00:29
zing een lied over hem want hij is de
00:33
hoogste god
00:35
zing een liedje
00:38
niet over hem want hij is de hoogste god
00:44
sam 66
00:46
samen 66 verste
00:51
samen essence
01:00
66 vers 2
01:08
en het liedje wij zingen is
01:14
het lied van
01:16
johannes 10 vers 1
01:19
johannes investing in den beginne was
01:24
het woord en het woord was bij god en
01:29
het woord was god
01:32
dit was in den beginne
01:34
bij god
01:35
alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt
01:40
zonder hetzelve zonder dat woord is geen
01:44
ding gemaakt dat gemaakt is
01:47
alles is door hem gemaakt door dat woord
01:50
dat met god was en dat woord dat god was
01:57
alles
02:06
en in dat wil het
02:09
dat woord was het leven en het leven was
02:13
het licht der mensen het licht der bent
02:18
het licht schijnt in de duisternis
02:20
en de duisternis
02:23
begrijpt het woord niet en kan het niet
02:25
grijpen
02:27
kan er niets mee doen
02:27
[Muziek]
02:30
het niet grijpen en kan er niet mee doen
02:40
hoe moet een de
02:41
van de duisternis begrijpen de
02:43
duisternis probeer boven god te komen
02:48
maar niet dat gemaakt is
02:52
gemaakt is
02:56
de vijand de duivel niets dat gemaakt is
03:00
de duisternis kan boven god komen
03:05
kan boven zijn maker komen
03:09
het is niet mogelijk
03:13
het is een onmogelijkheid
03:18
niets dat gemaakt is
03:23
van boven zijn maker
03:26
komen
03:33
het licht
03:35
schijnt de stem is en de duisternis
03:40
heeft het woord niet begrepen
03:48
dit
03:49
is het waarachtig ligt
03:53
het werk en ieder mens verlicht
03:59
die in de wereld komt
04:01
het woord dat god was was in de wereld
04:06
en de wereld is door hem gemaakt en de
04:10
wereld heeft hem niet gekend
04:14
hij is gekomen tot de zijne en de zijnen
04:18
hebben hem niet aangenomen
04:21
maar zovelen
04:24
als hem aangenomen hebben
04:28
die heeft hij het recht gegeven de macht
04:32
gegeven om kinderen god te worden
04:38
alle
04:39
die in zijn naam geloven
04:42
welke die niet
04:44
uit bloed komen
04:48
noch uit de wil van het vlees noch uit
04:52
de wil van de man
04:55
maar uit god geboren zijn
04:59
de tweede geboorte
05:02
de tweede geboorte
05:04
de geboorte van uit de geest
05:08
want god is geest
05:13
en alle die zich in geest en in waarheid
05:18
naar hem toe keren
05:21
die zijn geboren
05:22
het god zijn kinderen god
05:25
hebben het recht om kinderen god
05:30
het hoe wordt dat met god was dat god
05:34
was
05:35
is vlees geworden
05:39
jezus en heeft onder ons gewoond
05:44
en wij hebben zijn heerlijkheid
05:47
aanschouwd
05:49
een heerlijkheid
05:51
als de ene geborene
05:55
we een vader vol van genade en waarheid
06:02
niemand
06:03
niemand laat je nooit misleiden
06:07
niemand heeft ooit god gezien
06:10
de eniggeboren zoon
06:12
die in de schulden zwaarder is
06:16
wie heeft hem ons verklaard
06:20
laten zien wat god werkelijk is
06:28
laten zien
06:29
wordt god werkelijk is
06:35
en zo
06:37
ons
06:38
liet
06:41
ons lied aan hem
06:47
is jong is een versie
07:03
in het begin was er het woord en het hoe
07:07
het was met god
07:10
het hoef als god zijn naam is jezus
07:17
hier van glorie
07:20
jezus
07:22
hierover
07:24
zijn naam is jezus
07:29
het licht van de wereld
07:32
jezus het woord van god zijn naam is
07:37
jezus
07:44
jezus
07:45
god
07:48
[Muziek]
07:56
zing een lied over hem want hij is de
07:59
hoogste god
08:02
vleesgeworden woord
08:05
hier over allemaal
08:08
koning der koningen
08:13
het licht van god
08:14
het brood van god
08:19
het woord van god
08:22
god met
08:26
ja een gedachte
08:31
had gehoord
08:34
was goed voor me geen
08:38
goed voor mij
08:43
[Muziek]
08:53
[Muziek]
09:05
[Muziek]
09:31
[Muziek]