Ik heb de wereld overwonnen

In Mij, Vrede

Jezus Is Heer

In het begin was er het Woord
en het Woord was met God
In het begin was er het Woord
en het Woord de glorie van God
In het begin was er het Woord
en dat woord is

Zijn naam is Jezus
Heer van glorie
Jezus
Heer over allemaal

Zijn naam is Jezus
Het licht van de wereld
Jezus
Het brood van God

Zijn naam is Jezus
Het Woord van God
Jezus
God met ons

Ik bid

Dat iedereen wiens hart van hem is
in hem vrede mag hebben
in hem vrede mag hebben
ongeacht de wereldse moeilijkheden
ongeacht de wereldse moeilijkheden
en dat jullie allemaal moed houden

De wereld is overwonnen
is overwonnen
In Jezus naam Amen

Dat we allemaal in hem vrede hebben
Vrede kunnen vinden
Dat we ons naar hem toe wenden
wanneer we het moeilijk hebben in de wereld
Want in hem is vrede
Is vrede
Houd moed
De wereld is overwonnen
Amen

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Johannes 16:33 DSVIn het begin was er het Woord
en het Woord was met God
In het begin was er het Woord
en het Woord de glorie van God
In het begin was er het Woord
en dat woord is

Zijn naam is Jezus
Heer van glorie
Jezus
Heer over allemaal

Zijn naam is Jezus
Het licht van de wereld
Jezus
Het brood van God

Zijn naam is Jezus
Het Woord van God
Jezus
God met ons
.

Gezegend zij de Heer voor deze dag voor
deze nieuwe dag voor elke dag opnieuw
dank u Heer dat u altijd bij ons bent
dank u voor uw genade voor uw genade
die u van ons toont
dank u dank u in de naam van Jezus
dank u in de naam van Jezus
in mij hebben jullie vrede zegt onze
Heer Jezus in mee hebben jullie vrede in
de wereld
in de wereld moeilijkheden maar houdt
moed ik heb de wereld overwonnen
[Muziek]
hij heeft de wereld overwonnen
overwonnen
overwonnen
overwonnen
johannes 16 vers 33
deze dingen heb ik tot u gesproken
omdat gij in mij
vrede omdat gij in mij
vrede heb in de wereld zult gij
verdrukking hebben in de wereld zult gij
verdrukking hebben
heb goede moet ik heb de wereld
overwonnen
ik heb de wereld overwonnen
en wij
omdat wij van hem zijn
hebben vrede
hebben vrede
hem vrede openbaring 12
openbaring verhalen
openbaring
en zij
[Muziek]
hebben hem overwonnen
door het bloed des lams
door het bloed van het lam van God
en door het Woord van hun getuigenis
over het lam van God
en zij hebben hun leven niet liefgehad
tot de dood toe
als hij moesten kiezen tussen leven of
sterven
in Jezus hebben zijn gekozen om te
sterven
hij heeft overwonnen door zijn bloed
en wij danken u zeer
voor uw trekking
door uw bloed door het bloed van het lam
en we geven
getuigenis over
over wat u in ons leven allemaal gedaan
hebt allemaal gedaan hebt
en wij hadden meer van u
dan van wat dan ook in deze wereld
wij danken u Heer wij danken u zeer voor
uw overwinning
wij danken u voor de vrede in mijn dank
u nu
Jezus naam amen
in mij
in mij hebben jullie vrede in hem hebben
wij vrede in de wereld hebben
moeilijkheden
want de wereld is
tegen hem maar houd moed
hout moet
ik ja
het over wonen hij heeft de wereld
overwonnen
aan en

Ik bid

Dat iedereen wiens hart van hem is
in hem vrede mag hebben
in hem vrede mag hebben
ongeacht de wereldse moeilijkheden
ongeacht de wereldse moeilijkheden
en dat jullie allemaal moed houden

De wereld is overwonnen is overwonnen
In Jezus naam
Amen

Maar wanneer die zal gekomen zijn
namelijk de geest der waarheid
Hij zal u in al de waarheid leiden want
hij is al
van zichzelf en niet spreken maar zo wat
hij zal gehoord hebben
zal hij spreken en de toekomende dingen
zal hij u verkondigen
de heilige geest
mits u alle die van de Heer Jezus hebt
gekregen
legt alles uit alles wat er gebeurt
alles wat er gebeurt
ga nu iets
getuigenis hier geven die misschien wat
gek gek klinkt
soms als ik met een
zaak zit wat die zaken ook mag zijn
voor ik
of dan denk ik
dan denk ik dan hoor ik dan weet ik
man van God
kijk
kijk wat ze doen
kijk wat er hier zit ga daarheen en keek
met je eigen noem
en dan ga ik kijken of het nou
een boekje is mens en dier wat wat het
dan ook is
ik ga kijken
en dan wordt de dingen mee duidelijk
worden dingen mee te huilen
sommige mensen zeggen ik slim ben maar
ik ben het niet
ik wil het niet ik ben gewoon een kind
een kind van God
God geeft mij uw wijsheid dank u God
voor uw wijzen
sommige mensen zijn gelijk slimme maar
het is anders
ik heb een vriend die slimmer is dan de
meren
en hij zegt tegen mij gaan waar het je
heen stuur en ik ga
doen wat ik je zeg om te zeggen doe wat
ik je zeg om te doen doe het
en soms zie ik wat ik bedoel en dan denk
ik oh
ze niet leuk vinden
ik moet lachen want ik heb ik uwe veel
en
ja het is en
vroeger schaamde ik me ervoor ik daarom
lag de
maar toen las ik het Woord van God en
daarin staat dat God
de onGoddelijke uitlachen
en ik ga ergens dat toen ik weet nie wat
ik ga zeggen
ik weet niet wat ik ga doen
maar iets gebeurt er
sommigen zeggen ik geloof iets uit
waardoor ze op me springen en dan zeg ik
iets waardoor alles voor hem
maar het is niet een plan geweest
niemand heeft mij geadviseerd
[Muziek]
niemand heeft geholpen ik ga
en ik zeg wat ik krijg of wat in mij zit
voor mij betekent deze vers
veel meer dan gewoon wat losse Woorden
johannes 16 vers 13 ik lees het weer
maar wanneer die zaal gekomen zijn
wanneer de heilige geest
de trooster
mee om
de geest der waarheid
hij zal u in al de waarheid leiden
nog een stukje bij werktuigen is ook in
de waarheid over jezelf
mensen vertellen ik heb dit gedaan het
dat gedaan
je bent klein verheugen met mij bij een
klein engeltje
alles wat verboden is
klik aan gedacht en de Heer zegt het is
niet alleen wanneer je iets doet dat je
gezondigd hebt maar wanneer je er aan
denkt om het te doen dan heb je er iets
in je hart gezondigt ik dank u zeer voor
uw vergevend
alles wat verboden is
daar heb ik
gedacht sommigen zeggen dat ik alles heb
gedaan maar dat is niet waar ik heb niet
alle
sommige de heb ik bedacht en toen we
dachten dat loopt niet goed af ik neem
aan dat de geest der waarheid was u
richt me zei de at gaat niet goed
aflopen
soms religies tegen mary
of kreeg het idee dat gaat niet goed
aflopen
maar ik ga het toch doen
dank u God voor uw vergiffenis
ik weet hoe groot uw vergiffenis is
ik weet het
dat is mijn getuigenis over lied
over het bloed van de lam dat alles zo
wit als sneeuw wast
terug mee
johannes 16 vers 13
maar wanneer die zal gekomen zijn
namelijk de geest der waarheid
namelijk de geest der waarheid
hij zal u in al de waarheid leiden
want hij zal van zichzelf en niet
spreken maar zo wat hij zal gehoord
hebben zal hij spreken en de toekomende
dingen zal hij u verkondigen
de dingen uit de toekomst wat er gaat
gebeuren
zal hij verkondigen
johannes 16 vers 14
die zal mij verHeerlijken
g snaar waarheid verHeerlijk Jezus want
hij zal het
uit het menen geven en zal het u
verkondigen
al wat de vader heeft
eens mee
oh wat de vader heeft
eens mee
alles wat de vader heeft
van Jezus
in het begin was het Woord en het Woord
was bij God en het Woord was God
en dat Woord dat God was
is vlees geworden
en het Woord is vlees geworden en heeft
onder ons gewoond
en wij hebben zijn Heerlijkheid
aanschouwd
een Heerlijkheid
als de ene geborene van een vader
vol van genade en waarheid
vol van genade en waarheid
gees
dus ware God de vader geest
het Woord geest’
God zo
het Woord
vleesgeworden het vleesgeworden Woord
[Muziek]
vol van genade
en waar
waren
God
geest van waarheid die ons leidt
en zegt wat er gebeuren gaat
johannes 16 vers heeft al wat de vader
heeft is mijn
waddenzee Woord
het is een Woord
johannes 16
vers te gaan werken
deze dingen heb ik tot u gesproken
of dat hij in mij vrede hebt in de
wereld zult gij verdrukking hebben
maar hebt goede moet ik heb de wereld
overwonnen

ik bid

Dat we allemaal in hem vrede hebben
Vrede kunnen vinden
Dat we ons naar hem toe wenden
wanneer we het moeilijk hebben in de wereld
Want in hem is vrede
Is vrede
Houd moed
De wereld is overwonnen
Amen

In het begin was er het Woord
en het Woord was met God
In het begin was er het Woord
en het Woord de glorie van God
In het begin was er het Woord
en dat woord is

Zijn naam is Jezus
Heer van glorie
Jezus
Heer over allemaal

Zijn naam is Jezus
Het licht van de wereld
Jezus
Het brood van God

Zijn naam is Jezus
Het Woord van God
Jezus
God met ons
.