Ik geef jullie mijn vrede

Ik geef jullie mijn vrede

Jezus is Heer

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd.
Johannes 14:27 DSV – BGT