Wijs mij de weg

Wijs mij de weg

Doe mij Uw goedertierenheid in den morgenstond horen, want ik betrouw op U; maak mij bekend den weg, dien ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot U op.
Psalmen 143:8 DSV

1)Joh 14:1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.

References
1Joh 14:1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.