De Heer God helpt mij

De Heer God helpt mij

Want de Heere HEERE helpt Mij, daarom word Ik niet te schande; daarom heb Ik Mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want Ik weet, dat Ik niet zal beschaamd worden.
Jesaja 50:7 DSV – BGT