IMMANUEL

God met Ons

Jezus is Heer

God met ons
wij danken u Heer
dat u altijd net ons bent
en ik bid dat een ieder
uw aanwezigheid kan voelen
zodat ze zich niet reddeloos en radeloos voelen
over gelaten voelen
Heer
zodat ze weten
dat u altijd met ons bent
dat u altijd een verlossing stuurt
een verlosser

Nu in deze dagen
niet in de laatste dag
maar in deze dagen
in deze dagen

Maar wij weten een ding
Hoop
de dingen die je niet weet en niet ziet
maar waarvan je in je hart weet dat ze komen
we weten dat God met ons is

Dat weten jullie ook
iedereen is Gods volk
niet iedereen wil dat beamen
maar iedereen is Gods volk
want God heeft iedereen gemaakt

dus

God is met ons
ook dit (wat er ook aan de hand is) zullen we overkomen
Want in alle tijden
In alle tijden heeft
God hetzelfde gezegd
ik ben jullie redder
ik kom jullie redden
ik kom jullie helpen
Alles dat gemaakt is
is door hem
en voor hem gemaakt
en hij toont
zijn gratie aan ons telkens weer
Gezegend zij de Heer

En laat ons vooruit kijken op die dag
op die dag waarbij het allemaal weer minder slecht is
wetende wat hij allemaal gedaan heeft
in alle tijden
in oorlogen
in plagen
in aardbevingen
in natuurrampen
altijd is er weer een betere dag geweest
dat is Gods belofte
Nooit meer ..
De Regenboog
Nooit meer zal
ik alles vernietigen
Nooit meer zal ik de mens vernietigen ter wille van
hun whatever (zonden)
God met ons

Laat zijn aanwezigheid
duidelijk kenbaar en voelbaar zijn
in jouw omgeving
voor jou
voor jou
Immanuel
God met ons
Jezus onze redder
Gezegend zij de here
in Jezus naam
Amen

Ik weet dat een ieder
de aanwezigheid van God voelt
dat God met ons is
en dat we hier doorheen komen
en dat we
misschien iets andere
maar altijd goeie toekomst tegemoet gaan in God
want hij is met ons
in Jezus naam
Amen

Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.
Jesaja 7:14 DSV – BGT

Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.
Matteüs 1:23 DSV


In het begin was er het Woord
en het Woord was met God

In het begin was er het Woord
en het Woord de glorie van God

In het begin was er het Woord
en het Woord is

Zijn naam is
Jezus
Heer van glorie
[Muziek]
Jezus
de Heer over allemaal

Zijn naam is
Jezus
het Licht van de Wereld
Jezus
het Brood van God

Zijn naam is
Jezus
het Woord van God
[Muziek]
Jezus
God Met Ons
[Muziek]

Gezegend zij de Heer
Gezegend zij beHeer
Immanuël
God met ons
God met ons
God met ons

Onze Heer en onze God
Immanuël
God met ons
in alle tijden
in alle gevallen
door de eeuwen heen

Door de eeuwen heen
zodra er een probleem was
dat we niet konden overkomen
Niet in de geest
doordat we de moed lieten zakken
heeft God altijd dezelfde boodschap gegeven
ik ben met jullie
ik ben met jullie
God met ons

God met ons
hij is het
die redding brengt
hij is het
wanneer we hem niet kunnen zien
en zijn aanwezigheid niet kunnen voelen

Dan komt hij
het woord
het vleesgeworden woord
dan komt hij
Jezus

Wat we voor ogen moeten houden
is dat we altijd gewend zijn
om zijn aanwezigheid te voelen
ons bewust te zijn van zijn aanwezigheid
hij is altijd hier
in alles
hij is altijd
ik zeg altijd hij is altijd hier
want het woord van God zegt
dat hij ons tot zich neemt
wij in hem
hij in ons
net zoals God in hem zit
en hij in God

God met ons
dat is wat we altijd voor ogen moeten houden
en er zal altijd een plaag zijn
er zal altijd een oorlog zijn
er zullen altijd verschrikkelijke dingen gebeuren
deze dingen moeten gebeuren helaas
maar wij moeten weten
dat als we leven
dat we voor hem leven
en anders dan zijn we bij hem
dan zijn we bij hem
daar rusten we bij hem
Gezegend zij de Heer
In Jezus naam
amen

Jesaja hoofdstuk 7 vers 14
Daarom
zal de Heere zelf u lieden een teken geven
Ziet een maagd zal zwanger worden
en zij zal een zoon baren
en zijn naam Immanuel heten
Immanuel heten
Immanuel
Matteüs 1 vers 21
En zij zal een zoon baren
en gij zult zijn naam heten Jezus
want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden
en dit alles is geschied opdat vervuld zou worden
hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet
zeggende ziet de maagd zal zwanger
worden en een zoon baren en gij zult
zijn naam heten
Immanuel
het welk is overgezet zijnde
God met ons

God met ons
wij danken u Heer
dat u altijd net ons bent
en ik bid dat een ieder
uw aanwezigheid kan voelen
zodat ze zich niet reddeloos en radeloos voelen
over gelaten voelen
Heer
zodat ze weten
dat u altijd met ons bent
dat u altijd een verlossing stuurt
een verlosser

Nu in deze dagen
niet in de laatste dag
maar in deze dagen
in deze dagen

Maar wij weten een ding
Hoop
de dingen die je niet weet en niet ziet
maar waarvan je in je hart weet dat ze komen
we weten dat God met ons is

Dat weten jullie ook
iedereen is Gods volk
niet iedereen wil dat beamen
maar iedereen is Gods volk
want God heeft iedereen gemaakt

dus

God is met ons
ook dit (wat er ook aan de hand is) zullen we overkomen
Want in alle tijden
In alle tijden heeft
God hetzelfde gezegd
ik ben jullie redder
ik kom jullie redden
ik kom jullie helpen
Alles dat gemaakt is
is door hem
en voor hem gemaakt
en hij toont
zijn gratie aan ons telkens weer
Gezegend zij de Heer

En laat ons vooruit kijken op die dag
op die dag waarbij het allemaal weer minder slecht is
wetende wat hij allemaal gedaan heeft
in alle tijden
in oorlogen
in plagen
in aardbevingen
in natuurrampen
altijd is er weer een betere dag geweest
dat is Gods belofte
Nooit meer ..
De Regenboog
Nooit meer zal
ik alles vernietigen
Nooit meer zal ik de mens vernietigen ter wille van
hun whatever (zonden)
God met ons

God is met ons
….
laat zijn aanwezigheid
duidelijk kenbaar en voelbaar zijn
in jouw omgeving
voor jou
voor jou
Immanuel
God met ons
Jezus onze redder
Gezegend zij de here
in Jezus naam
amen

Alleen ons vertrouwen op de Heer brengt redding
want God heeft de wereld zo liefgehad
dat hij zijn eniggeboren zoon heeft gestuurd
zodat iedereen die in hem gelooft
niet verloren zou gaan
maar gered zal zijn

God
het woord van God
zegt hij is met ons
er zullen mensen over blijven
we zullen hier doorheen komen
en de tekenen van verlichting
zijn aan het horizon
er is iets te zien

Ik weet dat een ieder
de aanwezigheid van God voelt
dat God met ons is
en dat we hier doorheen komen
en dat we
misschien iets andere
maar altijd goeie toekomst tegemoet gaan in God
want hij is met ons
in Jezus naam
amen

In het begin was er het Woord
en het Woord was met God

In het begin was er het Woord
en het Woord de glorie van God

In het begin was er het Woord
en het Woord is

Zijn naam is
Jezus
Heer van glorie
[Muziek]
Jezus
de Heer over allemaal

Zijn naam is
Jezus
het Licht van de Wereld
Jezus
het Brood van God

Zijn naam is
Jezus
het Woord van God
[Muziek]
Jezus
God Met Ons
[Muziek]