Zij vroegen ons om een lied

Zing voor ons

Jezus Is Heer

Als zij, die ons aldaar gevangen hielden, de woorden eens lieds van ons begeerden, en zij, die ons overhoop geworpen hadden, vreugd, zeggende: Zingt ons een van de liederen Sions;
Psalmen 137:3 DSVTranscript RAW:

00:01
in het begin was er het woord en het
00:05
woord was met god
00:11
in het begin was er het woord en het om
00:14
de glorie van god
00:16
in het begin was er het voort en
00:20
atletisch
00:22
zijn naam is jezus
00:26
hier van glorie
00:28
[Muziek]
00:29
jezus de heer over allemaal zijn naam is
00:34
jezus
00:37
het licht van de wereld
00:41
jezus het brood van god zijn naam is
00:45
jezus
00:48
het woord van god
00:50
[Muziek]
00:52
jezus
00:53
god me
00:57
[Muziek]
00:59
gezegend zij de heer geprezen zij de
01:03
hier zijn naam zijn naam is jezus wij
01:08
danken u heer voor alles wat u voor ons
01:10
gedaan hebt
01:13
doet en nog gaat doen in jezus naam amen
01:19
in deze scène
01:24
de vijanden
01:25
ja
01:25
zeggen tegen ons
01:29
wanneer zij denken dat zij hem
01:31
overhand hebben
01:33
zing ons
01:34
simons
01:36
een voor de liederen sions
01:40
zorg voor ons vermaak
01:44
maar wij zijn hier niet voor vermaak
01:51
vermaak oom
01:52
simon’s
01:54
3 de een van de liederen sions
01:58
vermaak ons
02:02
het werk van god is niet voor vermaak
02:04
het is sterk onder ligt
02:08
er op boeing
02:12
ter verlossing
02:14
der verlossing
02:16
geprezen zij de heer gezegend zij de
02:20
heer
02:22
geprezen hem gezegend zij de hier in
02:25
jezus naam amen
02:30
wanneer de vijanden van de heer denken
02:33
dat ze ons hebben
02:35
willen zij ons gebruiken op een manier
02:39
dat niet
02:41
geoorloofd is geoorloofd is ter vermaak
02:47
daarvoor maak
02:49
wordt elk geloof oh
02:51
[Muziek]
02:53
maar niet dat ze erin geloven
02:56
en de leeuwen de vijanden van de heer
03:00
jagen op ons alsof alsof we lammeren
03:03
zijn alsof zij leeuwen zijn en hoe het
03:06
jagen leeuwen
03:08
kijk naar de serengeti
03:09
ze rennen achter een kudde aan
03:12
de kudde vlucht de achterblijvers zijn
03:16
de ouderen
03:17
en de lammeren die niet zo hard kunnen
03:21
rennen die kortere pootjes hebben
03:25
en die
03:28
verslinden zijn dan
03:30
geestelijk zijn nieuwe hun van hun kudde
03:34
weg en zetten ze in de kudde van de
03:37
vijand
03:40
in slavernij
03:44
het woord van god te gebruiken voor hun
03:46
eigen doeleinden
03:51
en zo wilton onze heer besloot hey
03:56
wel nadat al lang gesloten voor het
03:58
maken van het universum maar toen hij
04:01
zich in het vlees kenbaar maakte
04:05
toen kwam hij de leeuw der leeuw en de
04:09
heer der heren de god der goden
04:14
hij kwam en als een lamp die het hij
04:17
zich voor
04:20
zodat zij vijanden
04:24
achter hem aangingen
04:26
en dachten dat ze hem verslonden hadden
04:28
het was maar een lam
04:32
maar toen
04:34
ontpopte hij zich als leeuw der leeuw en
04:38
heer der heren
04:40
god der goden en verslonzen
04:43
en vernietigde hun werken
04:47
en
04:49
overwon hun
04:54
in hun totaliteit
04:58
geprezen zij de heer gezegend zij de
05:00
heer dat is moeten hier strijd en zo
05:04
strijden al zijn
05:07
wachters
05:08
al zijn soldaten
05:11
ze staan in de bres
05:14
onder zijn vleugels met zijn
05:17
uitgestrekte
05:19
rechter aan arm voor hun uit
05:26
ze lijken makkelijk te overwinnen
05:29
zie elias
05:31
wat zei hij tegen die
05:33
die gaat ie vrouwen
05:38
jezebel ook jezzebel
05:43
breng je 800 priesters
05:48
en laten wij voor grote man
05:54
het recht van god aanroepen
05:57
over wie nou goed is
05:59
jij met je 800 priesters of ik alleen
06:04
met god
06:06
heel reden hoe dat afgelopen is toch al
06:10
die 800 priesters die zijn aan het
06:13
zwaard overgeleverd
06:15
gezegend zij de heer geprezen zij de
06:19
heer
06:20
zijn naam is jezus
06:23
zodra ze je zeggen vermaak mijn vermaak
06:26
ons vermaken ons met een liedje voor de
06:31
god
06:32
vermaken ons met een wel
06:35
leidend gesprek
06:37
met een mooie
06:40
hen om dat is wat ze willen toch dat je
06:43
altijd maar goeie dingen zegt nooit uit
06:47
geen enkele vers van de heer die een
06:50
beetje
06:52
onderwijzend is altijd uit iets dat
06:56
vrede voor alle en u en een ieder geeft
06:59
maar dat is niet waarvoor de heer is
07:02
gekomen
07:03
de heer is gekomen voor justitie voor
07:06
recht voor allen
07:08
want zonder recht voor allen is er geen
07:12
vrede
07:14
en aan iedereen die denkt dat het dat ze
07:17
wel wij zijn voor het rechts van alle
07:20
wij komen op je moet dat doen wij komen
07:23
op voor de
07:27
en laat ik maar wat zijn wij komen op
07:30
voor de zwarte in onze samenleving wij
07:33
staan met hun samen
07:35
luistert goed luistert goed naar wat ik
07:37
zeg
07:38
kijk er is laatst is er een man
07:42
gegrepen door de politie
07:44
hier in amerika maar de blanke mensen
07:46
die daar waren die waren video aan het
07:48
maken die zeggen waarom pak je hem op
07:50
wijzen hetzelfde te doen waarom pak je
07:53
hem op dat is goed dat is goed
07:56
en toen is hij gered van wat zou
07:59
gebeuren dat is goed
08:02
maar luister goed naar wat ik zeg
08:04
zo lange zwarte maar niet op zichzelf
08:07
recht kan gekregen
08:10
niet op zichzelf
08:12
maar afhankelijk is van een blanke om
08:15
voor hem op te komen is er geen recht
08:19
is er geen recht en dus zal er geen
08:26
vrienden zijn
08:30
en volgens mij is het heel simpel heel
08:32
simpel laat elk politieagent en camera
08:35
hebben
08:37
laat dat
08:38
stream dat live
08:40
laat dat
08:41
weet je wel
08:43
tegelijkertijd overal zijn net zoals je
08:46
politiescanner kunnen hebben dan kun je
08:48
op youtube kanaal die politie kunnen
08:50
halen kijken
08:53
en zodra een grens een ding uitmaakt
08:58
stel het werk niet laat ze allemaal met
09:00
twee lopen
09:03
zodra je iets gaat doen zou dat ding aan
09:07
zodra iemand iemand jij zegt van hey je
09:11
hebt me in elkaar geslagen voor niets
09:14
waar is je camera bewijzen dat niet voor
09:16
niets was dat niet teveel was
09:20
om haar was uit dan bij per definitie
09:23
schuldig punt uit
09:26
dan zal er echt zijn
09:29
dan pas
09:30
dan pas zal er echt
09:34
maar zolang een zwarte leeuw weg naar
09:39
behalen door tussenkomst van een blanke
09:44
er is geen recht want je moet de ene
09:47
meester die slecht is moet je aanklagen
09:51
via de andere meester die goed is
09:54
het probleem is niet of de meester goed
09:57
of slecht is want dat is willekeurig
10:00
het probleem is je hebt een meester
10:03
nodig je bent een slaaf
10:11
zingt ons hun een van de liederen sions
10:15
en ze zijn allemaal voor het formaat
10:18
vermaak soms
10:20
de mee goed in daarvoor hebben we je
10:22
hier vermaken ons waren kun je toch niks
10:29
gezegend zij de hier
10:31
iedereen wil weten hey hij zegt dit hij
10:34
zegt dat maar hij zegt niks over wat we
10:38
the te moeten doen
10:39
dit is wat je die factor moet doen zorg
10:42
ervoor dat een ieder zijn recht kan
10:45
krijgen daarom heeft de hier zich
10:49
gemanifesteerd
10:50
daarom als lam
10:53
als lam zij de leeuw aanslaan
10:58
en haalt zijn wachters als een kapitelen
11:02
van de wacht al zijn soldaten als zijn
11:06
profeten
11:07
heen zo want zij zitten in hem en hij in
11:11
hun
11:14
hoe je vrede hebben
11:15
tussen de rassen zorg dat elke ras
11:20
zijn recht kan krijgen
11:24
ongeacht hoe ze eruit zien
11:27
waarom moet de politie deze anders
11:29
behandelen dan die zorg dan dat er
11:31
altijd toezicht is het is al gebleken in
11:36
al deze jaren dat er toezicht nodig is
11:40
zodat iedereen meteen te weten hoe ze
11:43
niet na 30 dagen niet na 60 dagen neem
11:46
het een
11:48
en dat zal het gedrag veranderen
11:52
andere dingen zullen dat gedrag nooit
11:54
veranderen want er is dan altijd
11:56
willekeur
11:57
er is altijd een tijdje om met een
11:59
verhaaltje op te komen
12:04
god is geest
12:05
het gaat om degenen die zij van
12:09
vanuit de van bewustzijn van de
12:11
aanwezigheid van god
12:13
hebben weg gedreven naar totaal in de
12:17
wereld zijn daar gaat het om
12:20
zijn werken de werken van de vijand
12:22
worden gebroken worden gebroken
12:27
gezegend zij de hier
12:29
geprezen zij de hier zijn naam is jezus
12:34
wij danken u heer weet dank en u weet
12:37
duncan u o koning
12:40
o heer
12:44
olé ola
12:48
god met ons
12:50
hmm
12:54
in het begin was het woord en het woord
12:57
voor smit goed
13:02
in het begin was er het woord en de
13:07
glorie van god
13:09
in het begin was er het voer en
13:14
zijn naam is
13:17
jezus
13:18
heer van glorie
13:20
[Muziek]
13:22
jezus beheren voor allemaal
13:26
zijn naam is jezus
13:29
het licht van de wereld
13:33
jezus het brood van god zijn naam is
13:38
jezus
13:40
het woord van god
13:43
[Muziek]
13:44
jezus
13:46
god me
13:50
[Muziek]
Zing voor ons