Looft de HEER

Looft de HEER

Gij huis Israels! looft den HEERE; gij huis Aarons! looft den HEERE.
Gij huis van Levi! looft den HEERE; gij die den HEERE vreest! looft den HEERE.
Geloofd zij de HEERE uit Sion, Die te Jeruzalem woont. Hallelujah!
Psalmen 135:19-21 DSV