Looft de HEER

Looft hem

Jezus is Heer

Hallelujah! Looft den HEERE uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen!
Psalmen 148:1 DSVTranscript RAW:

00:00
in het begin was er het woord en het
00:05
woord was met god
00:11
in het begin was er het woord en het om
00:14
de glorie van god
00:16
in het begin was er het voort en
00:20
atletisch
00:22
zijn naam is jezus
00:26
hier van glorie
00:28
[Muziek]
00:29
jezus de heer over allemaal
00:34
zijn naam is jezus
00:37
het licht van de wereld
00:41
jezus het brood van god zijn naam is
00:45
jezus
00:48
het woord van god
00:50
[Muziek]
00:52
jezus
00:53
god me
00:58
gezegend zij de hier
01:02
geprezen zij de heer zijn naam is jezus
01:07
we danken u heer wij loven nu wordt u
01:11
bent onze hier
01:13
diegenen die voor ons zorgt
01:16
yo zegt wat we allemaal moeten doen
01:19
wij loven nu hier wij danken u dat u ons
01:22
de mogelijkheid heeft gegeven om u te
01:26
prijzen
01:29
gezien gunt zei de heer onze heer
01:34
onze heer onze vader onze redding de weg
01:40
het ligt het brood van god
01:44
wij danken u heer dat u god met ons bent
01:48
god met ons mee dank u in jezus naam
01:53
amen
01:56
gezegend zij de heer
01:58
geprezen zij de heer
02:01
zijn naam is jezus
02:03
loof de heer
02:05
loof de heer
02:07
loof de heer
02:10
zing voor de heer
02:12
prijs de heer
02:14
geef dank aan de heer in jezus naam amen
02:19
samen
02:21
148 vers 1
02:28
halleluyah
02:30
looft de heer
02:31
uit de hemelen looft hem in de hoogste
02:35
plaatsen
02:36
looft hem al zijn engelen belooft hem al
02:40
zijn eigen schare
02:42
looft hem
02:43
zon en maan
02:44
looft hem alle geen licht en de sterren
02:47
looft hem hij hemel en der hemelen en
02:50
geen wateren die boven de hemelen zijt
02:53
dat zij de naam des heren loven
02:56
wat als hij het beval
02:58
zo werden zij geschapen en hij heeft ze
03:01
bevestigd voor altoos
03:03
in eeuwigheid hij heeft hem en orde
03:06
gegeven die geen van hen zou overtreden
03:10
looft den heere
03:12
looft den heere van de aarde geen
03:15
walvissen en alle afgeronde
03:18
vuur en hagel sneeuw en tamb g stormwind
03:22
die zijn woord doet hij bergen in alle
03:26
heuvelen vruchtbomen en alles cederbomen
03:30
het wild gedierte en olive kruipend
03:33
gedierte
03:34
en gevleugeld gevogelte
03:36
geen koningen der aarde en alle volken
03:39
geef vorsten en alle rechters naar de
03:42
jongelingen en ook maag te ga oude met
03:46
de jongen
03:47
dat zei mijn naam des heren loven
03:50
want zijn naam alleen is hoog verheven
03:53
zijn majesteit is over de aarde en de
03:57
hemel en hij heeft een horend zijns
04:00
volks verhoogt de room al zijn er
04:03
gunstgenoten
04:05
der kinderen israels des volks dat na
04:08
bij hem is halleluyah
04:11
loofde hier
04:13
prijs de heer
04:14
dank u heer voor alles wat u gedaan hebt
04:18
vooral voor het ons maken dat wij uw
04:23
woord kunnen horen met uw stem in onze
04:28
harten
04:30
omdat u joods gemaakt heeft en u heer
04:32
heb de borg voor ons betaalt weet dan
04:36
kun u hier voor deze voor hij heet die u
04:39
ons geeft in u
04:42
loof de heer
04:43
prijs de heer
04:45
jezus naam amen
04:50
in het begin was er het woord en het
04:53
woord was met goed
04:58
in het begin was er het woord en de
05:03
glorie van god
05:05
in het begin was er het voelt en hoe die
05:10
is zijn naam is jezus
05:15
hier van glorie
05:16
[Muziek]
05:18
jezus beheren voor allemaal
05:22
zijn naam is jezus
05:26
het licht van de wereld
05:29
jezus het brood van god zijn naam is
05:34
jezus
05:37
het woord van god
05:39
[Muziek]
05:40
jezus
05:42
god me
05:46
[Muziek]