Jezus is Heer

Jezus is Heer

Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning. Hij zal ons behouden.
Jesaja 33:22 DSV