Ik Ben

Jezus is Heer

Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?
Matteüs 16:15 DSV – BGT

Joh 1:1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Joh 1:14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

Wie zeg jij, dat Ik ben?

Jezus is Heer

Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?
Matteüs 16:15 DSV – BGT

Joh 1:1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Joh 1:14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.