Jezus; de redding van het volk

Jezus; de redding van het volk

En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Matteüs 1:21 DSV – BGT