Jezus; de redding van het volk

Jezus; de redding van het volk

Jezus is Heer

En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Matteüs 1:21 DSV – BGT


00:01
gezegend gezegend zij de here
00:04
gezegend zij de heren zijn naam is jezus
00:09
we danken nu hier voor alles wat u voor
00:12
ons gedaan heb alles wat hij voor ons
00:14
doet
00:16
ik dank u jezus
00:22
gezegend zij de heer die ons allemaal
00:25
vrij waar
00:27
vrijwaart vrij man van al onze zonden
00:31
voor dat is een doel zijn redding zijn
00:36
redding is dat hij is een bloedvergiet
00:41
jezus’ bloed gegeven heeft voor onze
00:45
redding zijn bloed is vergoten voor onze
00:50
redding want wij zijn
00:53
zijn volk zijn volle
00:57
ik bid dat een ieder
01:01
ongeacht wat er gebeurd
01:06
de tegenwoordigheid van geest heeft op
01:09
de willen beseffen dat hij jezus zijn
01:13
volle
01:14
redt van oude zoon als een zonde
01:20
je moet wel terugkeren naar hem in
01:25
plaats van de wereld dienen maar hij
01:27
maakt vrij van alles op
01:31
misschien moet je wat betalen in de
01:32
wereld misschien moet je heel veel
01:35
betalen in de wereld door hij rijdt
01:40
van de zonden die je kinderen om het
01:43
eeuwig lieve
01:44
in te gaan om vrede te hebben met god
01:49
met god dat is waar van jezus
01:56
vrijmaakt
01:59
wij danken u dat u onze voor ons een
02:02
platte hebt gemaakt voor vrede met god
02:05
voor eeuwige leven
02:08
mijn dank en u in uw naam
02:18
zo heer geef ons uw woord met uw stem in
02:22
onze harten
02:24
die u te horen wat u een
02:28
21 matthias 21 en zij zal een zoon baren
02:36
en gij zult zijn naam heten
02:39
jezus je zult hem jezus noemen want hij
02:43
zal zijn volk zalig maken van hun zonden
02:48
van zonde
02:52
wij danken u heer
02:58
dus laten we zijn woord lezen
03:01
laten we het woord lezen en laat zijn
03:05
stem zijn woorden vastleggen in onze
03:10
harten
03:12
om onze harten mogen alleen door hem
03:14
beschreven
03:18
matthias een versie met uw c
03:23
vers in
03:35
jezus christus kwam uit de familie van
03:38
david en abraham
03:40
hier volgt een lijst van zijn voorouders
03:46
abraham was de vader van isaac
03:52
isaac was de vader van jakob jakob was
03:55
de vader van juda en zijn broers
03:58
juda was de vader van pérez en zijn er
04:01
een moeder was tama
04:04
peres was de vader van shell thrones’
04:06
seizoen was de vader van ara ara
04:11
was de vader van amminadab amina dat was
04:14
de vader van nachtzon
04:16
nacht zon was de vader van salon salon
04:19
was de vader van boa’s
04:21
de moeder van boaz was graag hebben boaz
04:24
was de vader van uw bent de moeder van
04:27
opa was vroeg op bed was de vader van
04:31
isaï die zij was de vader van koning
04:34
tegen
04:37
leven was de vader van solomo van sanoma
04:42
de woede van salomo was wat seba de
04:45
vrouw van draaien
04:48
salomo was de vader van
04:49
kreeg hb aan hbm was de vader van fabia
04:53
fabia lessen vader van asaf achab was de
04:57
vader van josafat josafat
05:01
was de vader van joram yoram was de
05:04
vader van musea musea was de vader van
05:07
you some real time was de vader van
05:11
ayahs ayahs was de vader van hizkia
05:15
hizkia was de vader van manasse
05:18
manasse was de vader van amos amos was
05:22
de vader van joe saaie josia was de
05:26
vader van je gooien en zijn broers zijn
05:29
liefde in de tijd dat het volk van
05:32
israël in babylonië euro
05:36
en al deze mensen al deze namen als je
05:40
gaat na zoeken want dit is wat je moet
05:42
doen natuurlijk om het begrip hebben het
05:44
is niet gewoon een lijst van namen als
05:47
je gaat naar zoeken
05:48
wat al deze mensen gedaan hebben
05:51
goed kwaad en onverschillig
05:57
dan zul je zien dat specifiek uit deze
06:02
talk
06:03
dat deze mensen speciaal gekozen waren
06:06
zodat god kon aantonen dat hij van alles
06:11
kan doen in
06:14
iedereen zijn leven in een man bij voor
06:17
hun david grote koning begonnen als een
06:23
klein jongetje die niets
06:26
niet lichamelijk sterk genoeg liep om de
06:28
feiten verslaan maar hem versloeg
06:32
daarna gaf hij zich over dat dingen die
06:34
hij niet mag doen
06:36
een hemels heel lang wachten en toch
06:41
over goed kwaad onverschillig
06:47
zij allemaal mensen en allemaal hebben
06:50
ze hele goede momenten gaat sommige een
06:53
slechtere momenten gaat sommige alleen
06:55
maar slechte woorden te gaan maar toch
06:57
heeft god gekozen om via die tak zijn
07:04
zoon de openbare of via die tak met ons
07:09
te zijn met ons te zijn
07:15
met ons te ze je gooien met u is een
07:21
vers 12
07:22
je gewoon je was de vader van cel tiel
07:25
die leefde na de tijd dat het volk van
07:28
israël in babylonië woonde
07:31
cl10 was de vader van zeer bubble zeer
07:34
babel was de vader van armoede
07:36
harry hoe de was de vader van elia team
07:38
célia team was de vader van agar agar
07:42
was de vader van sadik sadik was de
07:45
vader van archief archief was de vader
07:47
van uw you you you
07:49
was de vader van elia waar elisa was de
07:52
vader van
07:53
maat aan met een was de vader van jakob
07:55
jakob
07:57
was de vader van joseph joseph
08:00
was de man van maria en maria was een
08:03
moeder van jezus jezus wordt ook
08:06
christus genoemd
08:08
jezus christus de redder
08:11
deur hebben van abraham
08:17
meteen een vers 17 en abraham tot david
08:22
waren er 14 generaties van david tot je
08:27
gewoon je waren er ook 14 generaties van
08:31
je gewoon je tot christus waren er nog
08:34
is’ 14 generaties
08:40
dit is het verhaal over de geboorte van
08:43
jezus christus maria zult room het
08:46
joseph dat was afgesproken
08:49
maar nog voordat ze getrouwd waren
08:51
werd maria zwanger door de heilige geest
08:55
jozef was een goed mens hij dacht ik kan
08:58
niet met maria trouwen was is zwanger
09:00
van een ander
09:02
ik moet er wegsturen maar dat zal ik in
09:05
het geheim doen anders zullen de mensen
09:08
haar behandelen als een slechte vrouw
09:11
toen kreeg use of een droom in die troon
09:14
zag hij een engel van de heer die zei
09:17
jozef nakomeling van david
09:20
luister je kunt rustig met maria trouwen
09:23
want het kind dat zij verwacht is van de
09:26
heilige geest
09:27
is is wat de heilige geest het kind dat
09:30
zij verwacht is van de heilige geest
09:33
maria zal een zoon krijgen je moet hem
09:36
jezus noemen
09:38
hij zal zijn volk redden
09:40
hij zorgt ervoor dat al mijn zonden
09:43
vergeven worden
09:45
dat moest allemaal zo gebeuren want in
09:48
het boek van de profeet jesaja
09:51
staat staan deze woorden van god
09:54
een jonge vrouw die nog maagd is zal
09:57
zwanger worden
09:59
ze zal een zoon krijgen en hij zal
10:02
immanuël genoemd worden god is bij ons
10:07
god met ons
10:10
god met ons toen jozef wakker werd
10:15
deed hij wat de engel van de heer tegen
10:16
hem gezegd dat hij trouwde met maria
10:18
maar sliepen niet met elkaar voordat
10:21
haar zoon geboren werd en jozef noemden
10:25
hem jezus jezus niets is
10:42
touren in het begin en het woord was met
10:50
god het woord was god een antwoord is
10:57
in het begin was er het woord en het
11:00
woord de kracht van god
11:02
in het begin was er een dat woord is
11:07
zijn naam is jezus
11:11
hier van glorie
11:14
jezus koning over allemaal zijn naam is
11:19
jezus
11:22
het licht van de wereld
11:25
jezus het brood van god zijn naam is
11:29
jezus
11:32
het woord van god
11:35
jezus god me ons