Het Woord was God

In het begin was het Woord God

Jezus Is Heer

Geprezen zij de Heer
God met ons
God met ons
God met ons

Geprezen zij de Heer
onze Heer
het woord dat God was
vlees is geworden

Alleen om ons zijn genade te tonen
en nu onder ons woont
Moge de here God
het woord dat vlees geworden is
onder uw wonen, in uw huis en in uw hart huizen
In Jezus naam Amen

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Johannes 1:1 DSV

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.
Johannes 1:14 DSV


gezegend zij de Heer
geprezen zij de Heer zijn naam is Jezus
maar dan creëer dat u onze Heer bent
onze Heer van ons
ja onze
ons
en ons
zegt dat
oh omdat het is niet het hij aan ons
behoort maar wij behoren hem toe
wij zijn van hem wij zijn zijn we zit
bezit
bezit
hij is onze Heer en wij accepteren geen
enkele andere
ik accepteer geen enkel andere je kan
komen je kan proberen maar het is een
verkeerd aflopen
ik heb een Heer in God
een liefde een licht een brood
een water gezegend zij de Heer
geprezen zij negeer het woord dat God
was en vlees is geworden en onder ons
gewoond heeft en in ons huis in onze
harten
die hij gemaakt heeft gecreëerd
gisteren gecreëerd heeft en daarna uit
het stof gevormd heeft
later toen wij ons harten zelf weg
vergooit hadden want dingen van de
wereld is geheid komen van zijn troon om
onze harten
weer tot zich te nemen door de prijs
ervoor te betalen
gezegend zij de Heer de prijs voor onze
afdwaling te betalen geprezen zij de
Heer gezegend zij de hier zijn naam is
Jezus
het woord dat God was vleesgeworden
is geprezen zij de Heer Jezus naam amen
Johannes een
het begin
het begin
in den beginne was het woord en het
woord was bij God en het woord was God
het woord is vlees geworden en heeft
onder ons gewoond
als de eigen ene geborene van de vader
voor genade en waarheid
bekeert u berouw
zijn genade is grote vele malen groter
dan zijn vrouw
vol van genade en waarheid liefde
gezegend zij de Heer geprezen zij de in
zijn naam is hier
geef ons uw voort
geef ons uw woord
met uw steun
in onze harten
wie van u zei aan mij in onze harten
die van U zijn

Geprezen zij de Heer
God met ons
God met ons
God met ons
Geprezen zij de Heer onze Heer
het woord dat God was
vlees is geworden
alleen om ons zijn genade te tonen
en nu onder ons woont
moge de here God het woord
het vlees geworden is
onder uw wonen in uw huis en in uw hart
huizen in Jezus naam amen