Het Woord was God

Het Woord was God

Jezus is Heer

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Johannes 1:1 DSV

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.
Johannes 1:14 DSV