Jezus; de redding van het volk

Redding voor allen

Jezus is Heer

Ik bid

Dat een ieder
ongeacht
wat er gebeurd
de tegenwoordigheid van geest heeft
om
te kunnen beseffen
dat hij …
Jezus
zijn volk redt van al hun zonden
al hun zonden

Je moet wel
terugkeren naar hem
in plaats van de wereld te dienen
Maar hij..
maakt vrij van alles
Misschien moet je wat betalen in de wereld
Misschien moet je heel veel betalen in de wereld
Doch hij redt
van de zonden die jou hinderen
om het eeuwig leven in te gaan
om vrede te hebben met God
met God

Dat is waar Jezus
vrij van maakt

Wij danken u
dat u voor ons een pad hebt gemaakt
voor vrede met God
voor eeuwige leven

Wij danken u in uw naam
Amen

En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Matteüs 1:21 DSV – BGT

Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.
Matteüs 1:23 DSV

1)Isa 7:14  Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten. Niets is gemaakt
buiten hem
[Muziek]

En alles dat er is
dat komt dooor hem

In het begin was
er Het Woord

En Het Woord was met God
en Het Woord was God
en dat woord is

In het begin was er Het Woord
en Het Woord de kracht van God

In het begin was er Het Woord
en dat woord is

Zijn naam is Jezus
De Heer van Glorie
Jezus
Koning over allemaal

Zijn naam is Jezus
Het Licht van de wereld
Jezus
Het brood van God

Zijn naam is Jezus
Het Woord van God
Jezus
God met ons
[Muziek]

Gezegend
Gezegend zij de heer

Gezegend zij De Heer
zijn naam is Jezus
We danken u Heer
voor alles wat u voor ons gedaan heb
alles wat hij voor ons doet
Ik dank u in Jezus naam
Amen

Gezegend zij De Heer
die ons allemaal vrijwaart
vrijwaart
vrij maakt van al onze zonden
Voor
Dat de zijn doel
zijn redding
Zijn redding is
Dat hij zijn bloed gegeven heeft
dat hij zijn bloed gegeven heeft voor onze redding
zijn bloed is vergoten voor onze redding

Want wij zijn
zijn volk
zijn volk
zijn volk

ik bid
dat een ieder
ongeacht
wat er gebeurd
de tegenwoordigheid van geest heeft
om
te kunnen beseffen
dat hij
Jezus
zijn volk redt van al hun zonden
al hun zonden

Je moet wel
terugkeren naar hem
in plaats om de wereld dienen
Maar hij
maakt vrij van alles
misschien moet je wat betalen in de wereld
misschien moet je heel veel betalen in de wereld
Doch hij redt
van de zonden die jou hinderen om het
eeuwig leven in te gaan
om vrede te hebben met God
met God

Dat is waar van Jezus
vrij maakt

Wij danken u
dat u voor ons een pad hebt gemaakt
voor vrede met God
voor eeuwige leven

Wij danken u in uw naam
Amen

Zo Heer
geef ons uw woord
met uw stem in
onze harten
die u toehoren

Toen kreeg Jozef een droom
in die droom
zag hij een engel van De Heer
die zei
Jozef
nakomeling van David
luister
je kunt rustig met Maria trouwen
want het kind dat zij verwacht
is van de heilige geest
is van de heilige geest
het kind dat zij verwacht is vat de heilige geest

Maria zal een zoon krijgen
je moet hem Jezus noemen
Hij zal zijn volk redden
Hij zorgt ervoor dat al hun (onze!)zonden vergeven worden

Dat moest allemaal zo gebeuren want in
het boek van de profeet Jesaja
staan deze woorden van God
Een jonge vrouw
die nog maagd is
zal zwanger worden
Ze zal een zoon krijgen en hij zal
Immanuël genoemd worden
God is bij ons
God met ons
God met ons
Toen Jozef wakker werd deed hij wat de engel
van De Heer tegen hem gezegd hat
hij trouwde met Maria
maar sliepen niet met elkaar voordat
haar zoon geboren werd
en Jozef noemde
hem Jezus
Jezus

Niets is gemaakt
buiten hem
[Muziek]

En alles dat er is
dat komt dooor hem

In het begin was
er Het Woord

En Het Woord was met God
en Het Woord was God
en dat woord is

In het begin was er Het Woord
en Het Woord de kracht van God

In het begin was er Het Woord
en dat woord is

Zijn naam is Jezus
De Heer van Glorie
Jezus
Koning over allemaal

Zijn naam is Jezus
Het Licht van de wereld
Jezus
Het brood van God

Zijn naam is Jezus
Het Woord van God
Jezus
God met ons
[Muziek]

References
1Isa 7:14  Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.