Jezus: het licht voor de wereld

Het licht voor de wereld

Jezus is Heer

Het licht
Alles heeft licht nodig om te kunnen groeien
alles heeft licht nodig om te kunnen groeien
licht
In zijn aanwezigheid is er licht
Als het duister is
hoef je niet bang te zijn voor de duisternis
Want je bent in zijn aanwezigheid
het licht voor de wereld
dat de wereld weer levend laat zijn

Gezegend zij de Heer
Geprezen zij de Heer
zijn naam is Jezus

Heer
geef ons uw licht
met uw stem
verlicht uw Woord in onze harten
zodat wij ze kunnen kennen zoals u ze bedoelt hebt
In Jezus naam
Amen

Het licht voor de wereld
Verlicht ons Heer
verlicht ons zodat wij niet alleen de duisternis zien
maar alles dat licht is
alles dat van u is
en heel de wereld is van U
alles geeft(weerkaatst) licht
want u bent degene die alles op (omhoog) houdt
die alles in stand houdt
(die alles verlicht)
in Jezus naam
Amen

Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.
Johannes 8:12 DSV – BGTIn het begin was er het Woord
en het Woord was met God

In het begin was er het Woord
en het Woord de glorie van God

In het begin was er het Woord
en het Woord is

Zijn naam is
Jezus
Heer van glorie
[Muziek]
Jezus
de Heer over allemaal

Zijn naam is
Jezus
het Licht van de Wereld
Jezus
het Brood van God

Zijn naam is
Jezus
het Woord van God
[Muziek]
Jezus
God Met Ons
[Muziek]

We danken u Heer
gezegend zij de Heer
geprezen zij de Heer
zijn naam is Jezus
zijn naam is Jezus
het licht
voor de wereld

Het licht
Alles heeft licht nodig om te kunnen groeien
alles heeft licht nodig om te kunnen groeien
licht
in zijn aanwezigheid is er licht
Als het duister is
hoef je niet bang te zijn voor de duisternis
Want je bent in zijn aanwezigheid
het licht voor de wereld
dat de wereld weer levend laat zijn

gezegend zij de Heer
geprezen zij de Heer

zijn naam is
Jezus

Johannes 8
Johannes 8 vers 12
Johannes 8 vers 12

Jezus dan spraak wederom tot hen lieden
zeggende ik ben het Licht van de Wereld
wie mij volgt zal in de duisternis niet
wandelen
maar zal het licht des levens hebben
het licht des levens

Zo Heer wij danken u
dat u ons licht bent
dat we ons pad
u bent ons pad nu
verlicht uw pad

U geeft ons inzicht met uw stem in onze harten
U verlicht alles dat wij niet kunnen zien
U bent het die alles gemaakt heeft en voor wie alles gemaakt is
wij danken u Heer
in Jezus naam
Amen
gezegend zij de Heer
geprezen zij de Heer
zijn naam is Jezus
het licht voor de wereld

wij danken u Heer
in uw naam
Amen

Heer
geef ons uw licht
met uw stem
verlicht uw Woord in onze harten
zodat wij ze kunnen kennen zoals u ze bedoelt hebt
In Jezus naam
Amen

het licht voor de wereld
verlicht ons Heer
verlicht ons zodat wij niet alleen de duisternis zien
maar alles dat licht is
alles dat van u is
en heel de wereld is van U
alles geeft(weerkaatst) licht
want u bent degene die alles op (omhoog) houdt
die alles in stand houdt
(die alles verlicht)
in Jezus naam
Amen
gezegend zij de Heer
geprezen zij de Heer
zijn naam is Jezus

Jezus zei tegen de Joden
als ik mezelf de hoogste eer zal geven zou dat geen betekenis hebben
maar het is mijn vader die mij de hoogste eer geeft
jullie zeggen dat hij jullie God is
maar jullie kennen hem niet
jullie liegen
jullie liegen
jullie liegen als je zegt dat je God kent
maar ik zou liegen als ik zei dat ik hem niet kenden
want ken hem wel
ik ken hem wel
en ik geef zijn boodschap door

Abraham verheugde zich op mijn komst
Toen hij mij zag was hij blij

De Joden zeiden tegen Jezus
Hoe kan je Abraham ooit gezien hebben?
U bent nog geen 50 jaar oud
Toen zei Jezus
Luister heel goed naar mijn Woorden

Ik Ben er
en ik was er al voor dat Abraham er was
Toen pakten de Joden stenen van de grond om naar hem te gooien
maar Jezus ging weg uit de tempel en verdween

gezegend zij de Heer
geprezen zij de Heer
Zijn naam is Jezus

Wij danken u Heer
voor uw Woord
we danken u
voor uw stem dat uw Woord verlicht in onze harten
omdat wij van u zijn en altijd in uw licht lopen
dat is niet onze daad
maar u die ons verlicht
dank u Heer
in Jezus naam
Amen

In het begin was er het Woord
en het Woord was met God

In het begin was er het Woord
en het Woord de glorie van God

In het begin was er het Woord
en het Woord is

Zijn naam is
Jezus
Heer van glorie
[Muziek]
Jezus
de Heer over allemaal

Zijn naam is
Jezus
het Licht van de Wereld
Jezus
het Brood van God

Zijn naam is
Jezus
het Woord van God
[Muziek]
Jezus
God Met Ons
[Muziek]