Hij brengt de trots en eer van de wereld naar beneden

Hij brengt de trots en eer van de wereld naar beneden

De HEERE der heirscharen heeft het beraadslaagd, opdat Hij ontheilige de hovaardij van alle sieraad, om al de heerlijksten der aarde verachtelijk te maken.
Jesaja 23:9 DSV