De liefhebbers van de Heer

De liefhebbers van de Heer

Gij liefhebbers des HEEREN! haat het kwade; Hij bewaart de zielen Zijner gunstgenoten; Hij redt hen uit der goddelozen hand.
Psalmen 97:10 DSV