Dank de Heer voor zijn genade

Dank de Heer voor zijn genade

Laat hen voor den HEERE Zijn goedertierenheid loven, en Zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen;
Psalmen 107:8,15,21,31 DSV – BGT