Alzo zegt de Heere HEERE

Alzo zegt de Heere HEERE

Jezus is Heer

Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Geen Mijner woorden zullen meer uitgesteld worden; het woord, hetwelk Ik gesproken heb, dat zal gedaan worden, spreekt de Heere HEERE.
Ezechiël 12:28 DSV