Gezegend is onze Koning

Gezegend is onze Koning

Jezus is Heer

Zeggende: Gezegend is de Koning, Die daar komt in den Naam des Heeren! Vrede zij in den hemel, en heerlijkheid in de hoogste plaatsen!
Lucas 19:38 DSV