Doopsel

Jezus zal u dopen met den Heiligen Geest en met vuur

Jezus is Heer

Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: Ik doop u wel met water; maar Hij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben den riem van Zijn schoenen te ontbinden; Deze zal u dopen met den Heiligen Geest en met vuur;
Lucas 3:16 DSV -BGT