JEZUS, DE KONING

JEZUS, DE KONING

Jezus is Heer

En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS, DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN.
Johannes 19:19 DSV