Barmhartigheid HEER, barmhartigheid

Barmhartigheid HEER, barmhartigheid

Jezus is Heer

HEERE! wees niet zo zeer verbolgen, en gedenk niet eeuwiglijk der ongerechtigheid; zie, aanschouw toch, wij allen zijn Uw volk.
Jesaja 64:9 DSV