God is barmhartig en vergevingsgezind

God is barmhartig en vergevingsgezind

Doch Hij, barmhartig zijnde, verzoende de ongerechtigheid, en verdierf hen niet; maar wendde dikwijls Zijn toorn af, en wekte Zijn ganse grimmigheid niet op.
Psalmen 78:38 DSV