God is barmhartig en vergevingsgezind

God is barmhartig en vergevingsgezind

Doch Hij, barmhartig zijnde, verzoende de ongerechtigheid, en verdierf hen niet; maar wendde dikwijls Zijn toorn af, en wekte Zijn ganse grimmigheid niet op.
Psalmen 78:38 DSVRAW Transcript:

00:00
u bent wij danken u voor wat wij danken
00:02
u voor alles wat u gedaan hebt voor ons
00:05
we danken u voor uw barmhartigheid en uw
00:10
wil om altijd om ons altijd te verzoenen
00:17
om altijd uw medeleden te tonen en om
00:23
ons altijd te ontvangen ongeacht
00:28
ongeacht hoe domme geweest zijn wij
00:34
danken u heer dat u onze heer bent en
00:39
dat u al deze dingen voor ons doet
00:43
barmhartig zijn medelijden tonen en ons
00:48
tot u voor zoenen
00:49
zodra wij tot u terugkeren
00:53
wij danken u heer weet dat we nu jezus
00:57
naam amen
00:58
en wij hopen dat u altijd altijd naar
01:02
ons blijft kijken
01:03
wij willen dat u in ons het geloof
01:09
sterker maar sterker maar in jezus naam
01:18
en gebeuren heleboel dingen met de
01:20
mensen dan god met de mensen die zeggen
01:23
dat ze van god het woord van god zegt
01:29
duidelijk waarom deze dingen gebeuren
01:33
[Muziek]
01:34
waarom deze dingen gebeuren
01:39
vaak is het gewoon wat wij zelf doen dat
01:43
we vergeten wie god is en ons niet meer
01:47
tot hem wenden
01:48
maar denken dat wij in onze wijsheid en
01:52
de wijsheid van de wereld alles kunnen
01:54
oplossen
01:59
maar dat is niet het plan van god het
02:02
land van god is aan dit mij
02:07
verheerlijk mij en ik zal voor jullie zo
02:12
god zorg voor
02:16
zal de 78
02:21
vers 38
02:25
nog hij barmhartig zijn de
02:28
verzonden de ongerechtigheid en vertier
02:32
fan niet maar wijn de dikwijls zijn
02:35
toorn af en wekte zijn ganse grimmigheid
02:40
niet op
02:43
vaak als we iets doms doen of zelfs
02:49
verder gaan en iets slechts doen soms
02:52
ook niet eens bestraft
02:56
wel de goede zouden zeggen of wat een
02:59
wat een vergissing en hoor
03:02
gelukkig heb ik daar niet
03:06
slechte zeggen hagel maar wij weten
03:09
beter wordt god laat de zon schijnen
03:12
over de goede en de slechte
03:15
god wil dat alle tot een hoge zijn
03:18
barmhartigheid toon en de
03:22
dan een ieder maar wij die van vlees
03:26
zijn wij houden hem tegen
03:31
wij werken tegen hem door dat we god
03:37
verbond vergeten
03:44
doordat wij vergeet zijn daden vergeten
03:46
zijn wonderen vergeten als dat hij in
03:50
ons leven heeft gedaan
03:52
en in het leven van de mensen om ons
03:54
heen alles wat beschreven staat in het
03:58
enige boek dat nodig is
04:01
zodat je de waarheid leert kennen in de
04:03
nemen
04:08
wij weigeren zijn verbond
04:14
we hadden ze er niet er weigeren de
04:19
lieve volgens een vet
04:26
we hebben gebrek aan geloof we geloven
04:28
niet in god
04:30
hoe geloof in iets anders en we
04:37
vertrouwen niet in zijn heen
04:40
hoe vertrouwen niet op zijn redding
04:44
wij vertrouwen niet op zijn redding
04:48
we denken we moeten iets uit de wereld
04:49
doen maar vergeet niet de wereld voor
04:51
vecht niet tegen zichzelf
04:54
de wereld vecht niet tegen zichzelf als
04:57
jij niet een gewelddadig persoon bent
04:58
een vecht en je bent zogenaamd van god
05:02
leidt je hebt gezegd ik ben van god en
05:06
iemand van de wereld probeerden ruzie
05:07
met jou te zoeken dan is het nooit goed
05:10
om te gaan vechten
05:12
nooit waarom want er was het begin met
05:16
een van god en een van de wereld en als
05:19
je met hem gaat vechten
05:21
dans dan geloof je niet in de verlossing
05:23
van de heer
05:24
en dan zijn er twee aan het vechten
05:28
de wereld is uitgebreid god heeft er een
05:31
verloren
05:35
het woord van god zegt zaad en vecht
05:36
niet tegen zaten
05:40
want het huis dat tegen zichzelf weg kan
05:42
niets te kan niet blijven
05:47
dus deze dingen doen wij en dan hinderen
05:50
wij god gratie in ons leven
05:56
de daarmee moeten ophouden en meer en
05:59
meer door hem kijken in mijn leven heb
06:02
ik zoveel wel zoveel te vertellen die
06:05
door groots gratie goed zeggen of door
06:09
gas gratie
06:11
is de is de uitval
06:15
dus is de vraag
06:18
tegengehouden
06:25
dus laten we lezen laten we zijn woord
06:27
lezen want daarin zit zijn heel daarin
06:31
zit geloof god help ons ons geloof te
06:35
vergroten
06:37
help ons te vertrouwen op uw redding
06:41
in jezus naam hem en geef ons uw woord
06:43
met uw stem in onze harten
06:46
die u toe horen
06:57
zalm 78 versie zal 78
07:04
vers 1
07:13
o mijn volk
07:16
neem een leert er oren
07:19
9 uur ieder oor tot de redenen mains
07:22
mond
07:25
ik zal mijn mond open doen met spreken
07:28
ik zal verborgenheden overvloede het
07:30
uitstorten van oudsher
07:34
die wij gehoord hebben en weten ze en
07:38
onze vaders ons verteld hebben wij
07:42
zullen het niet verbergen voor hun
07:44
kinderen
07:45
voor de navolgende geslacht voor het
07:48
navolgende sla
07:49
vertellende de loffelijk heden des
07:52
heeren en zijn sterk heid en zijn
07:55
wonderen die hij gedaan heeft want hij
07:58
heeft een getuige is opgericht in jacob
08:02
en een wet gestelde israël die hij onze
08:05
vader en geboden heeft dat zei ze hun
08:09
kinderen zouden bekend maken opdat het
08:12
navolgende geslacht die wetten die weten
08:16
zo op dat het navolgende geslacht die
08:20
weten zal de kinderen die geboren zouden
08:23
worden en zal de opstaan en vertellen ze
08:26
hun kinderen en dat zij hun hoop op god
08:30
zouden stellen en god sta de niet
08:33
vergeten maar zijn geboden bewaren en
08:37
dat zij niet zouden worden gelijk hun
08:38
vaders en wie de horen en wederspannig
08:42
geslacht en geslacht er zijn hart niet
08:45
richten en welke werk ‘s geest niet
08:49
getrouwd was met god
08:52
de kinderen van efraim’ gewapende
08:55
boogschutters keerde om te dagen de
08:59
strijd
09:00
ze vluchtten ze hier een groots verborg
09:03
verbond niet en weigerde te behandelen
09:06
in zijn wet en zij vergaten zijn daden
09:09
zijn wonderen die hij gehad doen zien
09:14
voor hun vaderen had hij woonde gedaan
09:18
in egypte land in het veld
09:22
van zo’n wijk liefde de zee en deed er
09:27
en doorgaan en de wateren die hij staan
09:30
als een hoop en hij leidde hen
09:34
des daags met een wolk en de ganse dag
09:38
met licht met een licht des vuurs
09:42
hij liefde de rots stenen in de woestijn
09:45
en trekt hem overvloedig als uit
09:48
afronden wordt hij bracht stromen voort
09:51
uit de steen rots en die de wateren
09:58
afdalen als rivieren
10:02
nog voeren zij
10:05
wijders voor tegen hem te zondigen
10:09
verbeterende den allerhoogste in de
10:13
toren wildernis en zij verzocht en god
10:16
in hun hart begerende spijs naar hun
10:20
lust en zij spraken tegen god zij zeiden
10:24
zo god een tafel kunnen toelichten in de
10:27
woestijn
10:28
ziet hij heeft een rotsstenen geslagen
10:32
dat er wateren uitvloei de en beken
10:38
overvloedig leuk uitbraken
10:42
zal hij ook brood kunnen geven zal hij
10:45
is een volken
10:46
vlies toebereiden
10:52
daarom worden de here en werd verborgen
10:55
en het vuur werd ontstoken tegen jacob
10:59
en toorn ging ook op tegen israël
11:04
omdat zij in god niet geloofde en of
11:07
zijn heel
11:08
niet vertrouwde
11:13
daar hij de wolken van boven gebouwd en
11:16
de deur en dus hemels opende een regende
11:20
op hun het man om te eten en
11:26
ga voor hemel scoren en ie gelijk had
11:31
het brood der machtige
11:34
hij zond hun teerkost tot verzadiging
11:38
hij geeft een oostenwind voort in de
11:41
hemel en voor een de zuidenwind aan
11:45
door zijn sterkte en regende op hun
11:48
vlees als stof en gevleugeld gevogelte
11:52
als zand perzië en die dit vallen in het
11:57
mits in het midden zijn slegers
12:00
rondom zijn woningen toen aten zij
12:03
en men de werden zeer zat zodat hij hun
12:07
hun neus toebracht
12:10
ze waren nog niet vervreemd van hun lust
12:13
en spijs was nog in hun mond
12:15
als gods toorn tegen hen opnieuw op ging
12:19
dat hij van hun vetste
12:22
doel de en de uitgelezen me van israël
12:27
van israël
12:28
nee der velden en vooral is een simpel
12:33
zodra je afwendt van god en dingen gaat
12:36
doen die niet vol zijn wet horen geen
12:38
geloof hebt als je aangevallen
12:40
aangevallen wordt dat hij je gaat redden
12:43
dat hij redding is ja vroeg of laat gaat
12:52
er iets gebeuren
12:55
een heleboel mensen die zijn rijk
12:57
daarna niet meer heleboel dus die zijn
12:59
er
13:00
en daarna niet meer heleboel mensen
13:04
vergeef ons god vergeef ons wij zijn tot
13:07
u gekir
13:09
nu tot u gekeerd en daarin zit een
13:13
bepaalde rust
13:19
samen 78 vers 33 en als jij die rust
13:23
niet hebt
13:25
lies dan wat god voor hun
13:28
heeft gedaan
13:31
lees dan het verhaal van het vertrekken
13:34
uit de wereld uit egypte naar land van
13:39
melk
13:40
het wonen het land van overvloed
13:48
zal hem 78 vers 32
13:51
boven dit alles zondigde zijn nog een
13:54
geloofde niet door zijn wonderen die
13:57
deed hij hun dagen vergaan in ijdelheid
14:02
en hem jaren in verschrikking 40 jaar
14:06
waar de ze door holstein
14:10
als hij hen dolderen
14:13
zo vragen zijn naar hem en keerde weder
14:17
en zorg tot god vroeg naar de
14:23
calamiteiten begonnen ze god op te
14:24
zoeken en gedachte dat god hun rots team
14:28
was een god de allerhoogste
14:31
hun verlosser en toen herinnerde ze zich
14:34
dat god de stevige rots t is de
14:41
allerhoogste de verlosser en zij
14:46
verleiden hem met hun mond en ogen hem
14:50
met hun toon wat hun hart was niet recht
14:55
met hem en zij waren niet getrouwd in
14:59
zijn verbond ze zeggen god groot maar
15:03
toen andere
15:05
nog hij barmhartig zijn de
15:09
voor zonde de ongerechtigheid en
15:12
verdiere hen niet maar wenden dikwijls
15:15
een toren af en wetten zijn ganse
15:18
grimmigheid niet op en hij dacht dat
15:23
zijn vleeswaren en wind die heen gaat en
15:27
niet wederkeert hoe dikwijls verbitterde
15:30
zij hem in de woestijn
15:33
deden hem smart en in de wildernis
15:37
want zij kwamen alweder en verzocht tot
15:39
god en stelde de heilige israëls en per
15:45
zij dachten niet aan zijn hand had een
15:49
dag toen hij hen van de wederpartij der
15:53
verloste
15:55
hoe hij zijn tekenstijl de in egypte en
15:59
zijn
15:59
wonder heden in het veld van zo’n
16:03
en invloeden invloeden in bloed
16:08
veranderde en hun stromen opdat zij niet
16:11
zouden drinken
16:13
hij zonde vermenging van ongedierte
16:15
onder hen dat hen verteerde
16:18
en voor ze die hen verdiepen en hij gaf
16:21
een gewas de een kruid worm en hun
16:24
arbeid een sprinkhaan
16:27
hij doodde hun wijnstok door den hage
16:30
en hun wilde vijgenbomen door vurige
16:33
hagelstenen
16:36
ook gaf hij hun vee de hagel over de
16:40
beesten maar de vurige kolen
16:43
hij zond onder hen de giftigheid
16:46
zijn torens verbolgenheid
16:50
en verstoord heid en benauwdheid
16:54
met uitzending daar bodem van veel kwaad
17:04
kastijden hij voor een pad voor zijn
17:09
toorn hij onttrokken ziel niet van de
17:13
dood en hun gedierte
17:15
gaf hij aan de pestilentie over en hij
17:18
sloeg al het eerstgeborene in egypte het
17:23
beginsel daar krachten in de tenten van
17:25
gaan en hij voerde zijn volk als schapen
17:29
en leidde hem als een kudde in de
17:32
woestijn
17:34
ja hij leidde hen zeker zodat zij niet
17:37
vrees de
17:39
want de zee had een vijanden over tijd
17:41
en hij bracht en tot de landpalen zijne
17:45
heiligheid tot deze berg dien zijn
17:48
rechterhand verkregen heeft een hij
17:51
verdreef voor hun aangezicht de heidenen
17:54
en die hun vallen in het snoer hut en
17:57
verni erfenis en die de stammen israëls
18:00
in hun tenten wonen maar zij verzochten
18:04
en verbeterde god de allerhoogste
18:09
en onderhielden zijn getuigenissen niet
18:13
we zijn wieken de rug en handelde
18:17
trouweloze le gelijk mijn vaders
18:22
zij zijn omgekeerd als een bedriegelijke
18:25
boog zijn verwekt in hem te tonen door
18:29
hun
18:30
hoogte en verwerken hem tot ijver door
18:33
hun gesneden beelden
18:35
god hoorde het en waar verbogen
18:39
en versmaden is nl zeer wies verliet hij
18:43
de tabernakel te silo
18:46
de tent die heet tot de woning gesteld
18:49
had onder de mensen en hij gaf zijn
18:52
sterkte in de gevangenis hij gaf een
18:56
over een gevangenneming
18:59
en zijn heerlijkheid in de hand des
19:02
wederpartij er een hij liever de zijn
19:06
volk over hun zwaarden en we verbogen
19:10
die geen zijn erfenis het vuur verteerde
19:14
hun jongelingen
19:16
en hun jonge dochters werden niet
19:18
geprezen en priesters vielen door het
19:22
zwaard en een weduwe
19:25
weende niet toen ontwaterde heren als
19:29
een slapende als een held die geur van
19:32
de wind van de wij de jeugd van de wijn
19:36
hij sloeg zijn wederpartij der
19:39
aan het achterste hettieten
19:42
eeuwige smaadheid
19:45
nog hij verwierp de tent van user en een
19:49
stam van ivm verkoop zijn niet maar hij
19:53
verkoos den stam van juda
19:57
den berg sion die hij liefhad en hij
20:00
bouwde zijn heiligdom als hoogte als de
20:04
aarde die hij gegrond heeft in
20:07
eeuwigheid
20:08
en hij verkoos zijn knecht david en nam
20:12
hem van de schaapskooi je van achter de
20:17
zogen de schapen die hij hem komen om
20:22
durf om te wijden jacob zijn volg en
20:25
israels in erfenis
20:27
ook heeft hij hen gewijd na de
20:30
oprechtheid zijns harten en heeft hem
20:33
gelijk naar een met zeer verstandig
20:37
beleid
20:38
zijner handen wij danken u zeer voor uw
20:43
barmhartigheid voor u verzoeningsgezind
20:48
heen
20:50
help ons om altijd eraan herinnerd te
20:55
worden al de goede daden oude wonderen
21:00
die u een ons lieve
21:03
gedaan help ons om uw daden in uw
21:10
wonderen nooit te vergeten
21:13
als wij onderdrukt zijn van de wereld
21:15
dat wij ons herinneren aan ali goede
21:19
daden en wonderen en ook aan de dader
21:22
wonderen die in uw woord beschreven
21:25
staan help ons hier help ons
21:33
om uw verbond te houden en te wandelen
21:37
in uw wet
21:39
help ons heer maak ons geloof sterker
21:44
maar ons geloof sterker
21:46
versterken ons geloof dank u heer en
21:53
help ons om op uw redding te vertrouwen
21:56
ten alle tijden in jezus naam amen