God leidt me door mij raad te geven

God leidt me

Jezus Is Heer

Gij zult mij leiden door Uw raad; en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen.
Psalmen 73:24 DSV – BGTTranscript RAW:

00:00
in het begin was er het woord en het
00:05
woord was met goed
00:10
in het begin was er het woord en het om
00:14
de glorie van god
00:16
in het begin was er het woord en het
00:20
woord is zijn naam is jezus
00:26
hier van glorie
00:28
[Muziek]
00:29
jezus de heer over allemaal
00:34
zijn naam is jezus
00:37
het licht van de wereld
00:41
jezus het brood van god zijn naam is
00:45
jezus
00:48
het woord van god
00:50
[Muziek]
00:52
jezus
00:53
god we
00:58
zijn
01:01
zo goed weet dan kunnen wij danken u
01:03
heer
01:05
dat u zoals altijd met ons bent bij ons
01:10
bent
01:12
qua ons raad te geven
01:15
en door uw raad
01:18
door uw
01:22
lijdt u ons
01:23
wij danken u voor uw leiding en voor uw
01:27
raad
01:28
trots op
01:31
het zal doen wij
01:33
oh kun je weinig kunnen doen
01:36
heel weinig geluk
01:39
god leidt me door mee raad te geven
01:45
god leidt door raad te geven
01:49
oh krijgen continu raad krijg continue
01:53
raad van deze van die de een heeft een
01:57
woord van god hoe krijgen zelf het idee
02:00
van oh nee de moet je zo doen
02:01
[Muziek]
02:04
soms staan er niet open voor
02:06
maar ook regen continu
02:08
raad van god van god
02:12
en ik weet dat zij draad is van zijn ze
02:15
geven voor zijn geschreven woord en zijn
02:18
levend woord
02:20
die komen altijd over een
02:24
dus als ik wil weten of er raad nog van
02:26
god komt of gewoon van nou ja je weet
02:29
wel van degenen die we niet zullen
02:31
noemen
02:33
dan kijk ik gewoon voor wat is het
02:35
gegeven woord wat is het geschreven
02:37
woord
02:39
komt het overeen met wat we willen doen
02:43
komt er vrucht uit komt er een goed
02:46
een goede daad komt er iets goeds uit
02:52
ik continu in het zoeken in het woord
02:54
van god is komt dit idee over een
02:57
ik moet je zeggen heleboel raadgevingen
02:59
van ik wel nu denk ik ervan
03:02
dubieus
03:04
nou ja ze komen voor het woord van god
03:07
maar de uitkomst is altijd de uitkomst
03:09
is altijd
03:11
uitkomst is altijd slecht
03:13
en de andere dingen die ik terug vindt
03:17
in die
03:18
goede
03:19
fruit
03:20
voortbrengen
03:21
volgens het woord van god
03:23
die doe ik en die komen altijd goed uit
03:29
maar soms zij we
03:31
koppig natuurlijk we nog gewoon doen wat
03:34
we willen doen
03:36
hun verkeerd afloopt omdat ik ben zijn
03:38
we gaan niet eens kijken
03:43
ik ga niet eens kijken
03:46
ik weet al wat het probleem is
03:49
ik vind het vloeit mee
03:52
dus
03:55
god leidt ons
03:57
door onze raad te geven
04:02
straat
04:03
dat kind die zo’n
04:08
100 leuk
04:12
raadgever
04:15
machtige god
04:18
eeuwige vader
04:21
brenger van vrede
04:23
jezus
04:25
raadgever
04:26
raadgever
04:29
kijk eerst altijd
04:33
wat jezus gezegd heeft over iets
04:36
altijd eerst wat hij is de raadgever die
04:39
god ons in de vlees gegeven heeft
04:42
het vlees gegeven heeft zodat we hem
04:44
kunnen volgen
04:47
hij is de raadgever die god ons gegeven
04:49
heeft
04:54
en door hem
04:55
hoe je de we precies wat goedbedoeld
04:59
want hij is het woord dat met god was
05:01
dat god was
05:03
dat vlees geworden is
05:07
niemand heeft god ooit gezien
05:09
niet het woord van god zegt
05:13
johannes een
05:16
niemand heeft god ooit gezien maar jezus
05:18
maakte
05:20
kenbaar
05:23
gezegend zij de heren
05:25
bedankt hiervoor uw raad dat u meer
05:28
raadgever ben
05:31
belang dat met dat u mee
05:33
ook al was ik nog zo’n stomen en bruut
05:35
bezig dat u mee bij de hand gepakt heeft
05:40
en mij geleid heeft en meer raad gegeven
05:44
hebt
05:47
en nog steeds
05:48
geeft
05:53
u bent mij komen redden in mijn ellende
05:57
waar ik zat en beginnen ellende van een
06:00
wild beest zijn
06:04
u god ik dank u ik dank u dank u dank u
06:09
dank u dank u
06:13
ik heb de wei verkeerd dank u we zeggen
06:15
dank u nogmaals
06:17
god leidt me door meera te geven en ik
06:20
bid dat een ieder
06:23
geleid wordt door de raad
06:27
van onze heer jezus naam amen
06:34
dus laten we onze lezing doen
06:36
laten we onze lezing doen
06:41
zal de 73
06:44
salon 73
06:46
samen 73
06:49
vers
06:52
24 geen zult mij leiden door uw raad en
06:58
daarna zult geen mij in heerlijkheid op
07:01
nemen
07:03
vers 23 zegt ik zal dan gedurig bij u
07:07
zijn nou laat ik net 22 gaan want dat
07:11
dan voel ik me meer door aangesproken en
07:15
ik denk dat alle mannen alle mensen
07:22
voor eenieder
07:23
op de ene manier of de andere
07:27
salon 373 vers 22 toen was ik
07:33
een vernuftig
07:36
wist niets
07:39
ik was een groot beest bij
07:44
ik zal dan
07:45
gedurige lucht b u zijn geen heb mijn
07:49
rechterhand geval geen zult mij leiden
07:53
door uw raad
07:56
en daarna zult geen me in heerlijkheid
08:00
op nemen
08:02
tweede komt
08:05
wie heb ik nevens nu in de hemel wie heb
08:10
ik behalve u in de hemel
08:14
mee wilt u
08:15
plus mij ook niets op de aarde behalve u
08:22
een lus voor niets op aarde
08:24
en laten we wel wezen alles wat ik van
08:27
god kreeg
08:29
daarvan zal ik genieten tot den
08:31
uitersten
08:33
want dat is mijn betaling
08:35
dat is mijn loon
08:37
dat is een liever sloane alles wat je
08:40
van god krijgt geniet ervan
08:45
ten volle
08:49
in volle
08:52
lust er niet mee
08:53
het is een verschil daartussen
08:57
maar de mensen die lusten naar dingen
08:59
die zij niet gekregen en van god
09:02
er zijn roddelaars dieven moordenaars
09:06
zij lustte naar dingen die zij niet van
09:10
god gekregen hebben zei luister naar de
09:12
dingen van een andere vrouw van een
09:15
andere man van een ander en daarvoor ga
09:18
je glijden
09:19
uitgeleide
09:21
een val je in een
09:23
pot en de de oordeel
09:26
vragenuur
09:29
put
09:35
dus geniet ten volle voor het god je
09:37
geeft maar lust achter niets van deze
09:40
wereld want dat is een
09:43
gevaarlijke zaak een gevaarlijke plek
09:52
god leidt ons door onze raad te geven
09:59
ik bid en ik hoop hem in de kreet is
10:05
dat iedereen wiens hart en god
10:09
toebehoort
10:13
zich door hem laat leiden
10:15
en zijn raad volgt
10:19
jezus naam amen
10:26
in het begin was er het woord en het
10:31
woord was met god
10:34
is
10:37
in het begin was er het woord en het om
10:40
de glorie van god
10:43
in het begin was er het voor het al die
10:47
is zijn naam is jezus
10:52
hier van glorie
10:54
[Muziek]
10:55
jezus
10:56
[Muziek]
10:58
beheren voor allemaal
11:00
zijn naam is jezus
11:03
het licht van de wereld
11:07
jezus het brood van god zijn naam is
11:12
jezus
11:14
het woord van god
11:16
[Muziek]
11:18
jezus
11:20
god me
11:23
[Muziek]