God en Mammon

God en Mammon

Jezus is Heer

Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.
Matteüs 6:24 DSV