Mijn Verlosser

Mijn Verlosser

Uw schaamte zal ontdekt worden, ook zal uw schande gezien worden; Ik zal wraak nemen, en Ik zal op u niet aanvallen als een mens.
Jesaja 47:3 DSV

Onzes Verlossers Naam is HEERE der heirscharen, de Heilige Israels.
Jesaja 47:4 DSV