Wijsheid versterkt de mens

Wijsheid versterkt de mens

De wijsheid versterkt den wijze meer dan tien heerschappers, die in een stad zijn.
Prediker 7:19 DSV – BGT


00:05
gezegend gezegend is de naam van de heer
00:10
zijn naam is jezus
00:13
zijn naam is jezus
00:19
zijn naam
00:24
de wijsheid is goed
00:27
wijsheid verstrekt en wijze meer dan 10
00:34
heerschap er nieuwe stad zijn wij zijn
00:48
verstrekt meer autoriteit wijze man dan
01:10
de auto
01:11
tijd van heerschap
01:17
een wijs mens heeft meer invloed dan de
01:21
tien machtigste mensen van een stad
01:25
een wijs mens heeft meer invloed dan de
01:28
tien machtigste mensen van een stad
01:33
merel tour
01:37
meer er is heel simpel
01:43
een wijs mens die kijkt naar de wijsheid
01:47
van god in alle dingen
01:51
vraagt u zich af is dit wat god voor mij
01:56
wilt in alle dingen zodat hij
02:03
en alle tijden ten alle tijden bij god
02:10
bij god
02:13
inlichtingen kan inwinnen wijsheid kan
02:17
krijgen omtrent wat te doen
02:22
ontruimd wat te doen
02:28
prediker 7 prediker
02:32
het boek van koning solomon
02:36
het boek van code solomon tonen solomon
02:43
die aan god wijsheid vroeg in plaats van
02:48
rijkdom en roem en om die redenen heeft
02:53
god hem
02:54
wijsheid gegeven nadat hij
03:00
van alles had gedaan ging die kijken met
03:03
een wijs hart met een wijze blik naar
03:08
alles wat hij om zich heen gaan en dat
03:15
is het boek van prediker en hij zegt
03:21
een wijs mens heeft meer invloed dan de
03:24
tien
03:25
machtigste machtigste mensen van of die
03:30
mooi bij de overheid koningen zijn of
03:35
gewoon sterke mensen
03:38
miljonairs biljonairs
03:41
zakenmensen die de helft van
03:44
[Muziek]
03:45
bruto nationaal product produceren
03:49
een wijs mens heeft meer invloed dan de
03:53
tien
03:54
machtigste mensen van een stap hier meer
04:08
brede
04:09
er 7 vers 1
04:15
ik bid tot god dat een ieder een deur
04:20
die naar u toe komt dat een ieder naar u
04:24
toekomt om wijsheid bij u in te winnen
04:29
wij zijn en iedereen wijs genoeg is om
04:36
op elk ogenblik aan u te vragen wat moet
04:38
ik doen god net zoals solomon
04:41
ik ben maar een klein jongetje ik ben
04:44
maar een jongen
04:46
leid mij vertellen wat te doen
04:50
maak me wij zodat ik deze mensen kan
04:53
leiden zodat ik hier werk kan doen
04:57
gewoon dat werd het plan voor mijn lieve
05:03
dat u gemaakt weer wijsheid schot zei
05:11
omdat je niet om rijkdom en roem heb
05:14
gevraagd zal ik je die wijsheid geven
05:20
wij zijn versterkt de mens maakt hem
05:24
sterker
05:27
sterker dan de team machtigste mensen
05:34
want staan zegent zei de moeder 7 vers
05:41
in prediker 7 vers 1
06:03
verdriet maakt je sterk
06:07
breuer 7 versie je hebt meer en
06:10
waardering van andere mensen dan aan
06:13
lijken dom
06:15
dan een geld toch aan bezit de dag
06:18
waarop je sterft is beter dan de dag
06:21
waarop je wordt geboren wordt het is
06:24
degene die de wel die het einde street
06:31
haalt die een kroon krijgt degene die
06:38
sterft in christus
06:41
krijgt zo’n kroon
06:45
want het woord van god zegt dat wanneer
06:46
hij komt in wolken van licht en droomde
06:54
dat hij dan eerst
06:57
degene zal herrijzen en reizen die
07:00
gestorven zijn in hem
07:04
en daarna de andere die nog liever in
07:07
hem ook mee zou nemen naar dat nieuwe
07:11
jeruzalem waar er geen waarin geen
07:14
tempel is waar er geen tempel is maar
07:20
waar god en het lam
07:23
de tempel zijn en waar
07:29
er niets dat gemaakt is licht geeft maar
07:36
goed verlicht het
07:38
en het licht is de lang aan hem en het
07:47
een de
07:49
is belangrijker dan het begin want
07:52
iedereen begint te worden
07:58
hem in de dag waarop je sterft is beter
08:06
dan de dag waarop je geboren bent
08:08
je kunt beter een begravenis gegaan naar
08:11
naar een feest want uiteindelijk gaat
08:15
ieder mens dood
08:17
denk daar goed je kunt beter verdrietig
08:21
zijn dan vrolijk want verdriet maakt je
08:24
sterker in nederland zeggen hoor hij is
08:29
gepokt en gemazeld
08:32
rij toch
08:37
en ik heb ik ben gepaste ik bedoel in
08:39
het vlees heb ik toch een twee keer gaat
08:43
eens een latijns-amerika en toen ik een
08:49
kleine jongen van zo’n
08:51
ongeveer zo’n dertig jaar heb ik weer de
08:54
pokken gaat in nederland
08:59
ja in nederland
09:08
gepokt en gemazeld letterlijk en dat
09:13
zeggen wij van mensen het en het is een
09:15
verdriet
09:16
het is een verdriet wat wel het je als
09:19
je de pokken kregen gaan zien
09:21
derde vinden dat is dus niet de serie is
09:28
ik stond buiten in de tuin in mijn nakie
09:33
der wijzen water op me spoelde om om de
09:36
pijn en de kriebels in de jurk en me
09:41
verdriet weg te was dus nu lag ik we
09:50
gepakt
09:52
en als een de geest manifesteert zich in
09:55
het vlees
09:56
je kunt beter verdrietig zijn dan
09:58
vrolijk want verdriet maakt je sterker
10:07
nu heb ik de
10:08
de tegen verschillende soorten pak er is
10:12
iemand die wijs is
10:13
denkt veel na over de dood maar iemand
10:17
die dwaas is
10:18
denk liever een vrolijke dingen maar er
10:21
zit een voor hebt in de dood in de heer
10:26
want wat zeggen de heer
10:28
iedereen die gestorven is gaat gewoon
10:30
even rusten tot die dag
10:33
wanneer we allemaal herrie ze en
10:35
meegenomen worden en dan zullen
10:39
ongelukkige dag hebben laten we allemaal
10:41
weer bij elkaar komen
10:45
weer bij elkaar komen
10:54
als je aan de dood denkt van iemand die
10:56
je liefhad
10:57
heb hem nog lief als je gestorven is en
11:04
christus want daarna
11:06
en als jij christus we zullen we toch
11:08
weer herenigd te worden wanneer ze hier
11:13
komen en iedereen beloond voor zijn werk
11:25
het is goe
11:26
het vers 5 prediker 5
11:29
er is goed om te luisteren naar de
11:31
kritiek van iemand die wijs is dat is
11:34
beter dan te luisteren naar een dwaas
11:37
die lachend vertelt hoe goed je bent
11:41
want het lachen van een dwaas betekent
11:44
niets
11:45
je hebt er niets aan een wijs mens kan
11:47
domme dingen doen
11:49
in ruil voor geld iemand die zich laat
11:53
om kopen doe je niet langer vertrouwen
11:58
het woord van god zegt jezus god met
12:01
ons’ zegt je kunt de geest je kunt god
12:05
en mammon en geld niet tegelijkertijd en
12:13
dat kan
12:21
brieversweg zie verplegers lieve
12:28
hoofdstuk 7 vers 8 je kunt beter iets
12:32
afmaken dan aan iets beginnen
12:35
je kunt beter iets afmaken en iets
12:38
beginnen kijk om je heen kijk om me heen
12:40
en vandaag alleen maar dingen afmaken
12:43
die om me heen ziet nog wel kleine
12:46
projectjes je kunt beter iets afmaken
12:51
dan aan iets beginnen
12:54
iedereen wilt aan iets beginnen
12:59
worden alle begin is makkelijk
13:03
je zegt gewoon wat iets af
13:06
haken is veel moeilijker
13:10
veel moeilijker maar je kunt beter iets
13:14
afmaken dan aan iets beginnen
13:16
kijk in je leven kijken je intellect
13:19
kijk in je hart kijk in je ziel wat heb
13:21
je dat nog afgemaakt moet worden maak
13:24
het af
13:27
geef dan god als het en verdrietig iets
13:29
is geven dan god als het haat en nijd
13:33
is hier nu zelf en maak het af
13:42
je kunt beter bescheiden zijn dan trots
13:44
trots is de val van de mens
13:50
je moet je niet te snel erger en vooral
13:53
dwaze mensen ergeren zich snel
13:58
je moet je niet afvragen waarom vroeger
14:00
alles beter was
14:02
moet je nooit afvragen waarom vroeger
14:03
alles beter was maar het verleden is
14:08
voorbij de vraag of het nog beter was of
14:12
niet dat is debatteren waar maar je moet
14:16
je nooit afvragen waarom vroeger aan het
14:18
winkelen
14:21
de vraag
14:22
ik zelf zet een domper op je ziel
14:26
waar anders vroeger anus dus je bent
14:29
ongelukkig nu zal ze nu slechte
14:34
mazelen
14:34
de werkelijke denk dat een weergave is
14:37
van het spirituele leven dan zien we dat
14:41
er minder arme mensen zijn minder bent
14:44
door ziekte sterven mensen worden ouder
14:47
en genieten meer van die dagen
14:50
hoe slecht het ook mogen lijken
14:53
vroeger werden mensen maar 50 jaar oud
14:55
daar was het als ja braam had gezien dan
14:59
als een groot feest dat ze het overleefd
15:02
had alles is nu beter eet er is liefde
15:11
er zijn nog steeds maar begrijp me niet
15:14
verkeerd het is niet zo dat ik zeg dat
15:16
alles perfect is
15:18
ik zeg het is beter dan hoe het vroeger
15:20
was
15:23
het is mimi dat er mensen sterven van de
15:25
honger in afrika en dit
15:27
nee vroeger wist u het niet maar geen
15:31
youtuber geen telefoon persoonlijk
15:34
telefoon
15:35
de informatie ging niet zo snel en werd
15:39
meer gecensureerd
15:43
vroeger was niet alles weten vroeger was
15:47
je minder
15:49
dat is alles
15:53
je moet je niet afvragen waarom vroeger
15:55
alles beter was
15:56
dingen zijn nu beter er is betere
15:59
gezondheidszorg
16:00
zelfs in de landen waar er geen
16:01
universele gezondheidszorg is is het
16:04
beter het is overal beter is niet
16:10
perfect maar het is allemaal beter als
16:15
je teruggaat 50 jaar 100 jaar
16:17
het is allemaal beter minderen kinderen
16:21
sterven bij de geboorte minder vrouw
16:23
sterven bij de geboorte
16:25
meer aandoeningen van vrouw worden goed
16:28
opgelost
16:30
er is meer en betere verzorging voor
16:33
mensen die depressie hebben
16:37
waarom
16:37
ieder inzicht in hoe dingen werken
16:40
scholing is beter
16:42
discriminatie discriminatie is ietsjes
16:47
beter is beter het is beter dan vroeger
16:50
blader welzijn en alles is
16:53
liter de wetenschap de kennis die we
16:57
gekregen hebben van god
16:58
omtrent hoe dingen werken alles is beter
17:08
alles is mee moet je niet afvragen
17:11
waarom vroeger alles beter was
17:14
het is niet verstandig ontmoette iemand
17:18
die veel bezit
17:20
reader 7 vers 11 iemand die veel bezit
17:24
en sommige mensen zeggen dat het vroeger
17:27
meer mensen god geloofden er nu maar het
17:29
woord van god zegt dat vaak zelfs de
17:34
ongelovigen
17:37
meer het woord van god de wil van god
17:39
uitvoeren
17:40
naam de gelovigen
17:45
kijken een spiegel
17:49
je moet je niet afvragen waarom vroeger
17:51
alles beter was
17:53
god is heerser over allemaal hoe dan ook
17:56
god is degene die het ons bekend en
18:01
onbekend universum in zijn hand in
18:08
iemand die veel bezit vers 11
18:11
rivers die van vers 11 iemand die veel
18:13
de zit kan maar het beste ook wijs zij
18:23
daar
18:24
hebben en alle mensen voordeel van want
18:26
als die wijs is dan weet hij dat hij
18:28
alles gekregen heeft zoveel bezit zoveel
18:30
geld om degenen die zwakker zijn in zijn
18:36
samenleving mee te helpen
18:42
de weduwe de wie zijn degenen die niet
18:44
die geen stem hebben
18:46
die niet voor zichzelf kunnen opkomen en
18:54
wijsheid
18:55
9 keer 7 vers 12 en wijsheid geeft net
18:59
zoveel bescherming als geld maar iemand
19:03
die wijs is heeft een beter leven
19:07
dat is het grote voordeel
19:11
wees blij als het goed met je gaat
19:19
vers 13 let eens op alles wat god
19:21
gemaakt heeft
19:22
recht is recht en krom is krom niemand
19:27
kan daar niets aan veranderen
19:29
wie is blij op de dagen dat het goed met
19:32
je gaat
19:34
ik dank u voor vandaag god ik dank u
19:38
voor gisteren
19:42
ik dank
19:43
voor alle dagen waarop ik niet fijn
19:49
ik dank u god wie is blij op de dagen
19:52
dat het goed met je gaat
19:54
maar bedenk dat god ook de slechte dagen
19:56
gemaakt in
19:59
ik dank u voor de dagen waarop het
20:00
geheel heb gewoon
20:03
want uiteindelijk heb ik er iets van
20:06
geleerd
20:07
ik heb een uw wijsheid gezien ik heb
20:11
geleerd zoals paul zeg ik heb geleerd om
20:14
god te prijzen
20:16
als het goed gaat ik heb geleerd om god
20:18
te prijzen als het slecht gaat
20:20
ik heb geleerd om god te prijzen als ik
20:22
veel heb ik heb geleerd om grote prijs
20:24
als ze te weinig heb ik hem geleerd om
20:27
god te prijzen
20:28
als iedereen aardig is ik heb geleerd om
20:31
god te prijzen
20:33
wanneer iedereen onaardig is gezegend
20:35
zij de here a men bedenkt dat god ook de
20:42
slechte dagen gemaakt is en niemand weet
20:45
wat er in de toekomst zal gebeuren
20:51
ik heb veel gezien in mijn korte bestaan
20:55
libersy vers 15 ik zag dat een goed mens
20:59
al jong kan sterven een slecht mens kan
21:03
een heel lang leven hebben
21:06
daarom is beter om niet al te goed te
21:09
zijn en ook niet al te wijs
21:14
want dan zou je jezelf schade toe
21:19
maar gedraag je ook niet al te slecht en
21:21
toen niet al te dom
21:24
dank u god voor het ons vergeven voor
21:28
ons slecht gedrag en ons donkere want er
21:35
zal je te vroeg sterven als je te slecht
21:39
in te doen de
21:41
kies het juiste midden
21:46
wie eerbied voor god heeft vind de
21:49
juiste middenweg
21:51
een wijs mens heeft meer invloed dan de
21:55
tien macht mag
21:57
te rusten mannen van een stad
22:00
ik zeg mensen ik bedoel als we dingen
22:03
gaan veranderen
22:06
er is geen mens op aarde die alleen maar
22:09
goede dingen doet en nooit een fout
22:12
maar ik zal een of twee keer herhalen er
22:15
is geen mens op aarde die alleen maar
22:17
goede dingen doet en nooit een fout maak
22:19
er is geen mens op aarde die alleen maar
22:22
goede dingen doet en nooit een fout maar
22:25
leidt dus niet op alles wat er om je
22:29
heen gezegd wordt
22:31
misschien zou je dan horen dat iemand je
22:33
beledigd en je weet heel goed dat je
22:36
zelf ook vaak mensen beledigd
22:41
dank u god voor u voor
22:45
van is omdat ik heel veel mensen zelf
22:48
beledig werd
22:51
dank u god en god vergeef me vergeef
22:56
degene die mij beledigen want ze weten
22:59
niet beter
23:00
vergeef het dank u
23:04
echte wijsheid is niet te vinden
23:07
ik heb geprobeerd breder 7 vers 23
23:10
ik heb geprobeerd om de zin van alles te
23:13
vinden
23:14
en ik was van plan om wijs te worden
23:16
maar het lukt hem zag solomon zeg maar
23:22
dat lukte het leven is moeilijk te
23:25
begrijpen
23:26
mensen hebben daar niet genoeg verstand
23:29
voor eeuwen gewoon steeds meer over
23:33
alles na te denken
23:36
ik wilde alles onderzoeken ik willen
23:39
alles onderzoeken en wijsheid vinden
23:42
ik zocht naar een antwoord op mijn
23:44
vragen
23:47
ik willen begrijpen hoe dom slechte
23:50
mensen zijn
23:51
en hoe onverstandig mensen zijn die
23:54
alleen maar domme dingen doen
23:56
en toen ontdekte ik iets dat nog erger
23:58
is dan de dood nee geen graven
24:07
ik ging graven en toen ontdekte ik iets
24:10
dat nog erger is dan de dood dat is een
24:13
vrouw die probeer om je in haar macht te
24:17
krijgen
24:20
vergeet niet solomon had maar was het
24:22
zweven onder vrouw hij is echt gaan
24:25
zoeken
24:26
hij is echt gaan zoeken dat is
24:32
al die probeer om je in haar macht te
24:35
krijgen zodat je vangen en vast binden
24:39
vergeet niet het verhaal van zo’n
24:42
door hem is het volk van israël in
24:46
tweeën gedeeld waarom omdat hij al die
24:50
vrouwen die komen niet uit de gelovigen
24:54
vrouwen maar brachten het ware vrouw van
24:57
verre landen ook en zij brachten hun
25:01
eigen
25:03
afgoderij met zich mee en roer van god
25:07
zegt als je een vreemde vooral trein
25:09
trouwt en een vreemde vrouw is niet een
25:11
vreemdeling
25:13
nee een vreemde vrouw is een vrouw die
25:16
grote beer maar iets anders
25:22
oké dus een vreemde vrouw in het woord
25:24
van god
25:26
kan een vrouw zijn die al
25:28
nou ja in honderden geslachten
25:32
deel is van jouw voor een vreemdeling
25:37
maar misschien dat dit iets anders dan
25:39
goed dat is een vreemde vrouw in de
25:43
geest van zorg
25:46
god zegt dat je alle vreemdelingen in
25:48
het vlies moet behandelen zoals je je
25:51
eigen mensen behandelen
25:53
daar is geen twijfel over mogelijk
25:57
zoek in het woord ogen maar oh laat
26:01
solomon
26:03
al deze vreemde vrouwenhaat van andere
26:05
culturen die andere goden en daden
26:10
ging hij zelf ook af en toe hier vooral
26:12
plezier
26:16
ze leidden het woord van god zegt rode
26:18
zone niet met vrienden vrouwen want ze
26:21
gaan hun
26:23
laten afdwalen van mijn pa
26:29
als gevolg daarvan 700 vrouwen dat ze
26:33
heel veel paarden
26:35
is het volk van de die gesplit
26:41
is er een dure midden zeggen haar
26:45
in de daarop volgende generatie geloven
26:49
niet zoek maar in voor
26:50
hier kunnen ook lees dat weten
26:57
dus zo’n
26:57
heeft ontdekt in zijn hij ging zoeken en
27:02
heeft ontdekt dat hij iets is dat nog
27:06
erger is een bedoel dat is een vooral
27:09
die probeert om je in haar macht te
27:11
krijgen zul je vangen en vast blinde
27:15
alleen iemand die doet wat god vraagt
27:17
kan van haar los komen
27:22
dank u heer dank u
27:25
maar iemand die slechte dingen doet
27:27
blijft in haar macht
27:29
dat antwoord heb ik gevonden
27:32
nadat ik over alles nagedacht had waarom
27:37
wij zijn zoon
27:40
soms moet je zelf door iets heen om
27:42
daarna de over na te denken
27:44
oké dat is maar een probleem soms en het
27:56
gaat niet om alle vrouwen er staat niet
28:01
alle vrouwen zijn nog erger dan de dood
28:06
er staat een vrouw die probeer om je in
28:09
haar macht te krijgen
28:11
is nog erger dan de dood
28:15
maar er zijn ook vooral haters oh mijn
28:19
god heb medelijden met ze dan zul je de
28:24
nieuwe to breathe er 7 vers 28 ik heb
28:29
ook nog andere antwoorden gezocht maar
28:32
ik heb ze niet gevonden
28:34
er wordt gezegd tussen 1000 mensen vond
28:38
ik er maar 1 die verstandig was en dat
28:44
was geen vrouw
28:46
dat ga ik niet aanraken brede versie
28:49
verversen 29 een eigenlijk heb ik maar
28:55
één antwoord gevonden
28:58
god heeft de mensen eerlijk en
29:00
eenvoudige ma
29:06
maar de mensen maken alles te
29:07
ingewikkeld
29:11
ik ik mij mijn verzoek aan u god is een
29:15
vrouw vinden die eerlijk en eenvoudig is
29:20
eenvoudig en ik streef ernaar om alles
29:26
zo eenvoudig mogelijk te houden
29:30
zonder sommige mensen zeggen ja er is
29:31
een excellentie
29:33
er is een een een een je moet het
29:36
excellent maken en ik ben ook een mens
29:40
en eenvoudig en voor je het weet ben je
29:44
achter geld en dingen en middelen aan
29:47
terreinen en meeste van je tijd om het
29:51
zo mooi mogelijk te maken
29:53
maar gaat niet om zo mooi mogelijk het
29:55
gaat om jouw hart
29:58
heerlijk in eenvoudig dank u god en ik
30:02
moet ook en ik moet vergiffenis vraagt
30:04
god ik heb
30:06
eerlijke en eenvoudige roon gekend
30:09
gezien gehad en ik ben er overheen
30:13
gestapt en oefening
30:19
vergeef me dat was mijn fout
30:27
nou ja
30:28
voor alles nadat ik over alles nagedacht
30:32
was mijn fout hoe moeten de dingen niet
30:37
te ingewikkeld maken en achter
30:43
en we moeten achter de wijsheid gaan van
30:45
god
30:47
en dan zijn we wijs en een wijs mens
30:50
heeft meer invloed dat het 10 machtigste
30:54
mensen van een stap zo gebied hier dat
30:58
iedereen die onder de invloed van uw
31:04
stem is die uw woorden in zijn hart
31:09
hoort dat ze wijs genoeg zijn om naar
31:16
uur te keren in alle gevallen en tiel
31:19
wijsheid mogen ontvangen zodat zij een
31:24
positieve en wijze een goede invloed
31:29
hebben die
31:33
machtiger is naar de tien machtigste
31:37
mensen van hun stad van een streek van
31:41
een dorp
31:43
rug gebied van geweren in jezus naam
31:47
amen