Van brood alleen kan een mens niet leven

Van brood alleen kan een mens niet leven

Jezus is Heer

Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.
Matteüs 4:4 DSV – BGT


Transcript Raw:
00:26
gezegend zij de here
00:29
ja ik ben er meer gezegend zij de heren
00:32
zijn naam is jezus
00:35
we danken u heer zoals wat u gedaan hebt
00:38
voor als wat u doet en voor alles dat
00:42
nog komen zaal
00:45
wij danken u zeer voor uw redding voor
00:49
uw barmhartigheid voor uw liefde voor uw
00:55
woord dat vlies geworden is in jezus
01:01
naam amen
01:02
gezegend zij de heer van brood alleen
01:04
kan een mens niet leven van brood alleen
01:07
kan een mens niet leven maar heel lief
01:11
van elk woord dat uit de mond van god
01:14
komen
01:17
hij leeft van elk woord dat uit de mond
01:20
van god komt en we moeten een beetje
01:29
juist kijken elk woord dat uit de man
01:33
van god kon er is een hiërarchie er is
01:37
een hiërarchie er is altijd een
01:39
hiërarchie
01:40
het is een ster organisatie er is het
01:43
midden
01:45
er is een god het woord dat vries hoorde
01:49
is god met ons en dan zijn wij d’r zijn
01:56
vlaggen zijn ambassadeurs
02:01
zijn hoort het woorden uit zijn mond
02:04
komt
02:06
heeft de hoogste cirali
02:10
en na zich heel eerlijk mag zijn de
02:14
enige ieder ja de enige ieder
02:21
in het woord van god in de bijbel in de
02:24
bijbel staat elk woord dat hij uit de
02:27
montfort god komt
02:31
we staan op de getuigenissen
02:33
geïnspireerd door het woord van god
02:36
die hebben een lagere hier in de heer
02:39
heeft vaak de mensen die hier over hem
02:43
getuigden moeten herstellen en moet dat
02:47
nog steeds doen
02:49
dan zal er nog steeds in de toekomst
02:53
maar elk woorden uit de mond voor god
02:56
komt staat er in en de getuigenis van de
03:02
mensen van god staan er ook in die
03:06
geïnspireerd zijn door het woord van god
03:10
door god het woord dat vlees hoorde is
03:14
het woord was god en er staan ook dingen
03:19
in die gewoon gebeurtenissen zijn en er
03:24
staan ook dingen in die geïnspireerd
03:26
zijn door de mensen door geweren er is
03:31
een hiërarchie er is een hiërarchie
03:34
daardoor lijkt het soms dat het woord
03:37
van god
03:38
zichzelf tegenspreekt maar dat is niet
03:40
zo
03:41
dat is niet zo zorg dat je eerst altijd
03:44
bestudeerd
03:45
elk woord dat uit de mond van god komt
03:49
in sommige versies is het een groot
03:54
staat er een broer voor de moderne mens
04:00
in het oude testament staat het er ook
04:02
heel vaak we weten door het woord voor
04:07
jezus god met ons
04:12
dat de wet en de profeten over hem
04:16
spraken
04:18
dat is wat is dus wanneer je iets
04:24
bestudeerd om iets uit te zoeken in de
04:26
bijbel
04:27
hij eerst kijken naar wat is het woord
04:30
over dit onderwerp dat uit de mooi
04:33
van god gekomen dit het daarna ga je
04:36
kijken of de andere getuigenissen
04:39
daarmee overeenstemmen
04:48
en zo kom je erachter wat warious
04:52
wat een veelvuldigheid aan getuigenissen
04:55
toont de ware
05:00
heel simpel voor de onderzoekers onder
05:02
ons en wij zijn wij zijn meestal
05:05
hoogopgeleid
05:06
geschoold vele volkeren in vele landen
05:09
zijn niet geschoold hogeschool
05:12
maar wij zijn merendeel schuld
05:16
het is een heel onderzoek systeem er
05:18
zijn de wetten
05:20
ja elk woorden uit de mond van god komt
05:24
nou dan zijn er de getuigenissen
05:26
de proef gevallen en we toetsen niet de
05:31
wetten aan de proef gevallen maar de
05:33
proef gevallen aan de wetten
05:42
voor we de wereld onder normale
05:45
omstandigheden buiten op straat in de
05:50
natuur is alles onderhevig aan
05:54
zwaartekracht en zijn beestjes die
05:59
kunnen vliegen
06:00
er zijn dingen die kunnen opdwarrelen
06:01
door de wind maar dat is dan dat die
06:04
kracht
06:05
tijdelijk de zwaartekracht overwint
06:09
maar alles is onder geven en zaterdag
06:11
deze wet
06:13
simpel om op de reizen moet je de
06:17
zwaartekracht overkomen dus we toetsen
06:22
de getuigenissen en alles wat er gezegd
06:25
wordt door de
06:27
leken door de mensen mini gestudeerd
06:29
hebben en alles wat er verder
06:31
geschreeuwd worden straten
06:33
toetsen wij aan de met onderzoek
06:39
onderzoek is een weerspiegeling verhoord
06:44
wordt zo goed
06:47
nee ja zo is het gewoon
06:50
er zijn wetten dieren die we eten
06:55
er zijn uitzonderingen op de wetten maar
07:00
al die dingen komen zijn vastgesteld
07:04
ze veranderden word godver onder
07:12
hij kan het van anderen wanneer hij dado
07:13
wereld en sommige dingen in de natuur
07:16
kunnen veranderd worden ik bedoel als de
07:18
aarde opeens niet over de noordpool aas
07:21
gaat draaien maar over en west oost
07:25
boel gaat draaien dan gaan dingen er
07:28
iets anders uitzien
07:29
natuurlijk maar tot die tijd tot de tijd
07:36
dat de hier meer komt in wolken van
07:40
glorie in wolken van vuur en eerst de
07:46
doden laat herrijzen
07:47
degenen die dood gegaan zijn in hem
07:49
geloven de in in
07:53
tot die tijd is elk woord de naar de
08:02
mond van god komt
08:06
lieve
08:08
voor ons leven lief en t’ gezegend zij
08:14
de heer ik bid dat een ieder weet dat je
08:18
niet alleen van brood
08:19
kunt leven er zijn heel veel mensen die
08:21
heel veel dingen hebben vergeleken met
08:24
andere mensen
08:25
kijk sommige mensen zeggen ja we zijn er
08:29
we krijgen maar 1000 uur zorgen mensen
08:36
kregen twee europa het is alternatief
08:43
maar zelfs als je 500 keer zoveel hebt
08:47
als die andere toch vind je niet dat je
08:50
gelukkig en leven toch ben je depressief
08:54
toch voel je je en ja niet gewaardeerd
08:59
door zaal van broeden lien van brood
09:05
alleen kan een mens niet leven maar hij
09:09
leeft hij is opgetogen
09:13
blij in staat om dingen te doen door elk
09:19
woord dat uit de mond van god kon
09:22
in zijn hart te hebben gezegend zij de
09:25
heer gezegend zij de heer in jezus naam
09:28
amen
09:30
laten we onze lezing doen mateus
09:35
matteüs hoofdstuk 4
09:45
mattheüs hoofstuk 4
09:49
materie en de wereld de wereld die
09:53
probeert je telkens
09:56
slechter te laten voelen door je dingen
10:00
door de pracht en praal
10:03
door de dingen van de wereld
10:06
belangrijker in je ogen proberen te
10:09
maken dan het woord vogel’
10:13
dat is hoe het werkt
10:15
iedereen die ongelukkig is eens mee dat
10:17
meestal ongelukkig omdat ze iets niet
10:19
hebben uit de wereld
10:24
kijk om je heen kijk in de spiegel als
10:29
geen spiegel hebt loop naar een kanaal
10:32
toe of naar een plas toe en kijk in het
10:35
water krijgen een ruit
10:38
kijken en weer spiegel kijk naar de
10:43
mensen die zich ongelukkig voelen
10:45
waardoor zijn ze ongelukkig of is gewoon
10:50
gebrek aan liefde god eerst lieve god is
10:54
liefde liefde niet terug verlangd
11:02
gezegend zij de heer gezegend zijn
11:05
matthias 4 vers 4 de wereld
11:13
wereld
11:16
wie
11:20
verzocht jezus het woord dat
11:23
vleesgeworden woord god met ons
11:27
na 40 dagen niets gegeten
11:30
niets gegeten
11:38
vroeger zei ik na dik drie uur of vier
11:42
uur of wijzigen die gereden
11:44
ik sterf van de veertig dagen na
11:50
heer dank u dat wij dat niet meer hoeven
11:52
doen
11:53
veertigdagen
11:57
wesley er verzoeken tot hem gekomen
11:59
zijnde
12:01
maar dat is wel doet over wit je je
12:03
verzoeken je iets voor spiegelen
12:09
om te kijken of you fout me zeiden
12:13
indien geen god toen zij zeggen dat deze
12:17
stenen pro de maag iets uit de wereld
12:25
doe het nog hij antwoordende zeide er is
12:32
geschreven de mensen al bij brood alleen
12:35
ik leven maar bij alle woord dat door de
12:38
mond god uitgaan
12:43
de duivel potter stukje het woord van
12:47
god en draait met de bedoeling dat jij
12:51
mist staat om je aan te tonen dat je
12:56
minder bent aan hem en hem hier moet
12:58
bewijzen want god maar dit is dit is het
13:04
verhaal van de duivel
13:06
die arme ziel jaar de andere armen voor
13:09
toen zien hij regelde alle adoratie
13:19
maar hij werd product hij dacht dat hij
13:24
een dat gebeurt met heel veel mensen ze
13:26
denken dat zij ik ben maar een
13:32
vlaggenmast onze eerste vlag er in we
13:35
vangen
13:36
gezegend zij de heer en als hij vindt
13:38
dat die mast niet goed genoeg is
13:42
gezegend zij de heer god zei tegen de
13:50
duivel
13:52
ik ga man maken die over alles en
13:56
iedereen gaat regeren ook over we zijn
13:59
homo homo een man die zwakker is minder
14:04
dan doen dan wat ik kan
14:07
die gaat onze mening te geven nee nee
14:08
nee maar hij begreep het niet
14:15
johannes begrip in het begin door zijn
14:17
het woord en het woord was met god en
14:20
het woord was god alles is door hem
14:24
gemaakt en voor hem gewoon en het woord
14:28
werd vlees
14:32
god was tegen de download zeggen ik ga
14:37
een man maken ik geen de vorm van een
14:39
man op aarde komen in een zwakke vorm ga
14:45
ik die allemachtig ben ga op aarde lopen
14:49
over alles regie en alles een besluit
14:53
uitvaardigen
14:55
rijden duivel die konden muziek zei nee
14:57
nee nee zo werd uitgeworpen
15:02
uitgeworpen en zijn doel is al tijden om
15:12
de mens ondergeschikt te maken aan hem
15:17
er is nooit een ander toe als hij dat
15:19
niet kan
15:21
hoe de mensen vernietigen er is nooit
15:23
een ander doel
15:25
je kan ook zeggen zijn doelen zonder
15:26
mensen vernietigen punt
15:35
gezegend zij de heer en nog een ieder
15:38
begrijpen wat het woord van god zegt
15:41
omdat god het wil u een hart
15:44
deze stapel in naar onze lezen
15:49
heer geef ons uw woord spreekt met uw
15:51
stem in onze harten
15:53
die u toe horen in jezus naam gemeen
15:57
marty hier versie
16:01
materie
16:04
russen
16:14
toen werd jezus van den geest weggeleid
16:18
in doel stijl om verzocht te worden van
16:20
de duivel en als een 40 dagen en 40
16:24
nachten gevast had honger de hem ten
16:27
laatste was een zeer honger
16:31
laten we naar het simpelere versie gaan
16:34
leren hier
16:42
geest wie versie hebben we groenten de
16:47
geest bracht jezus naar de woestijn naar
16:50
zal de duivel proberen om jezus te laten
16:53
zondigen
16:54
40 dagen en nachten was jezus in de
16:57
woestijn zonder iets te eten
16:59
hij had erge honger gekregen
17:05
erge honger
17:10
toen kwam de duivel naar hem toe en zei
17:12
hey jij bent toch de zoon van god
17:15
zeg dan dat deze stenen en brood moeten
17:17
veranderen maar jezus antwoordde in de
17:20
heilige boeken staat alleen van brood
17:23
kan een mens niet leven maar hij leeft
17:25
van elk woord dat god spreekt
17:31
toen nam de duivel jezus mee naar
17:33
jeruzalem
17:34
hij zette hem op het dak van de tempel
17:36
en hij zei jij bent toch de zoon van god
17:39
spring dan naar beneden maar in de
17:41
heilige boeken staan
17:42
god geeft zijn engelen de opdracht om je
17:45
op te vangen
17:47
je zult je voet niet stoten tegen een
17:49
steen maar deze zij in de heilige boeken
17:53
staat ook dit je mag de heer je god niet
17:57
uitdagen om zijn macht te bewijzen en
18:03
kennis van het woord van god is
18:06
essentieel zodat je niet beet genomen
18:11
wordt door de verzoeker
18:14
door de duivel
18:19
een kennis van elk woord dat uit de mond
18:22
van god komt door van god zegt
18:26
meer mensen sterven door gebrek aan
18:28
kennis
18:29
gebrek aan kennis moeten we allemaal een
18:32
doctoraal halen
18:34
door gebrek aan kennis van het woord van
18:35
god
18:39
vele dingen heb ik vroeger verkeerd rem
18:44
gebruik en kind
18:48
gebrek aan kennis van elk woorden uit de
18:51
mond van god
19:00
matthias 4 pers 8 daar de naam de duivel
19:05
jezus mee naar een heel hoge berg
19:09
heel hoge berg hij liet hem alle
19:12
machtige koninkrijken van de wereld zien
19:14
en hij zei ik geef je al die
19:16
koninkrijken maar dan moet jij voor merk
19:20
nieuwe mij eren mag deze streek ga weg
19:24
zaten
19:28
ik hou van de simpele uitspraken
19:30
de simpele autoriteit van jezus ga weg
19:35
volg mee kom
19:38
wies geheel zondig niet meer
19:42
sommige mensen zitten urenlang te bieden
19:45
maar 20.000
19:48
allerlei heerlijke
19:52
soms is dat nodig ja
19:57
maar in autoriteit is een simpel woord
19:59
nodig
20:01
kom ga weg wie is geheel zondig niet
20:06
meer
20:08
wies ge zegen mijn woord of uur is
20:12
winsten zege in jezus naam
20:18
what i use the west maar jezus zei ga
20:21
weg zaten in de heilige boeken staat
20:24
knie alleen voor de heer je god er hier
20:27
al een
20:29
hem het probleem met de mensheid is view
20:33
4 nodig
20:36
heel vaak is het gewoon dat we die doel
20:38
hebben in plaats van god wordt mora die
20:42
dol op mogen zijn
20:44
of je nou een bisschop is of het nou een
20:48
en zwanger is of het nu iemand een
20:54
influencer
20:56
is van social media
21:01
maar eens wat zaad en wilt kniel alleen
21:03
kniel voor mee en eer
21:07
nee enkel iban
21:11
maar jezus zei het woord van god zegt
21:15
het woord het vlees geworden is
21:17
zegt ga weg satan in de heilige boeken
21:21
staat hier alleen voor de heer je god en
21:26
versier alleen hem gezegend zij de heer
21:33
inging de duivel weg en meteen kwamen er
21:35
engelen om voor jezus te zorgen
21:42
johannes de doper vers 12
21:45
werd gevangen genomen toen jezus dat
21:48
hoorde ging hij terug naar galilea
21:50
hij ging niet terug naar nazareth maar
21:52
hij ging wonen in tavarnelle
21:56
die stad lag bij het meer van galilea in
21:59
het gebied van
22:00
zebulon en naftali
22:03
dat moet zo gebeuren want de profeet je
22:05
saaie had gezegd luister
22:08
gebied van zebulon en naftali tussen de
22:11
jordaan en de zee
22:13
luister galileo land van de ongelovigen
22:17
het volk leeft nu nog in het donker maar
22:21
het zal een stralen
22:23
licht zien de mensen liever nu nog in
22:27
het land van schaduw en dood maar ze
22:30
zo’n lieve in het leven
22:37
jezus met ligt vanaf dat moment
22:44
vers 7 juli vanaf dat moment begon jezus
22:49
het goede nieuws te vertellen
22:51
aan de mensen hij zei dit is niet het
22:54
moment om je leven te veranderen
22:57
wordt god nieuwe wereld is dicht bij het
23:03
koninkrijk van god is dichtbij
23:12
op een dag liep jezus want meer van
23:16
galilea
23:19
maar zag hij twee broers
23:20
simon die ook wat petrus genoemd wordt
23:24
en andreas het ware vissers
23:27
ze gooiden hun netten uit in het water
23:30
jezus zei tegen hen om ga met mij mee ik
23:33
zal jullie leren om mensen te vangen in
23:36
plaats van vissen
23:51
meteen lieten ze net te liggen en ze
23:53
gingen met jezus mee een eindje verder
23:56
zag jezus twee andere broers jakobus en
23:59
johannes
24:00
mijn vader heet de zebedeus
24:04
ze zaten in hun boot netten te repareren
24:06
samen met een vader toen jezus de twee
24:09
broers riep geen ze meteen met hem mee
24:11
sorry mijn vader in de boter
24:16
jezus reisden rond in heel galilea in de
24:20
synagoge
24:21
gaf hij het volk uitleg over god
24:24
hij vertelde het goede nieuws over god
24:26
nieuwe wereld over het koninkrijk van
24:29
god en het is meer roeren aan degene die
24:36
voor degenen die het niet kennen maar
24:38
god veranderde besef dat het is nieuw
24:43
voor degenen die het niet kennen
24:48
om het duidelijk te maken voor een
24:49
iedereen
24:53
ik heb wel eens een tweedehands auto
24:55
gekocht maar ze gaat over spraken zei ik
25:00
mijn nieuwe auto
25:02
ja hij is voor mij nu
25:06
maar history wel hij was en hij vertelde
25:17
het goede nieuws over groots nieuwe
25:19
wereld en hij maakte alle mensen beter
25:21
die ziek waren of pijn hadden het nieuws
25:24
over jezus werd bekend in heel syrië
25:27
de mensen brachten alle zieke naar hem
25:29
toe en jezus maakte iedereen weten
25:32
mensen met ziektes en pijn mensen die
25:35
een kwade geest in zich hadden
25:37
en mensen die niet konden lopen als je
25:39
een ziekte hebt of pijn moet je gewoon
25:41
voor jezus gebracht worden moet je
25:43
gewoon bij jezus komen moet je gewoon de
25:45
deur openen
25:46
want hij staat altijd daar en geeft het
25:49
signaal
25:52
hij komt weer als je dood deur open doet
25:56
en hij is er meer
25:57
wacht even hij komt weer
26:01
hij staat om de deuren geeft het siroop
26:03
en doe open
26:06
laat hem binnen in je ziel
26:13
toen hij maakt iedereen beter
26:17
de volgens moet zijn hem en niet de
26:19
spruit hem en dan zul je genezen maar je
26:24
moet hem als focus hebben niet deze
26:28
verzen in die volgorde zeggen nee
26:31
je moet hem in je hart en
26:36
mensen met ziektes en pijn mensen die
26:38
een kwade geest in zich hebben en mensen
26:41
die niet kon lopen
26:43
een grote groep mensen ging met jezus
26:44
mee ze kwamen uit galilei ja en die
26:47
katholiek en ook dat je route uit judea
26:50
en van de overkant van de jordaan en
26:53
ieder
26:55
ik weet dat jullie allemaal achter jezus
26:57
aangaan achter het woord dat god is het
27:03
woord het vlees geworden is en het tool
27:07
van god toont
27:10
god wiel in de mens leven in de mens
27:13
zitten zodat we één zijn met hem ik bid
27:24
dat zijn woord in al onze harten leeft
27:29
zodat wij kunnen leven door dat dat
27:33
woord dan uit de mond van de grot om in
27:38
ons ring armen