Blijdschap voor de engelen Gods

Blijdschap voor de engelen Gods

Jezus is Heer

Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.
Lucas 15:10 DSV