Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het Koninkrijk Gods

De verborgenheid van het Koninkrijk Gods

Jezus is Heer

En Hij zeide tot hen: Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het Koninkrijk Gods; maar dengenen, die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen;
Marcus 4:11 DSV

Opdat zij ziende zien, en niet bemerken, en horende horen, en niet verstaan; opdat zij zich niet te eniger tijd, bekeren en hun de zonden vergeven worden.
Marcus 4:12 DSV