Vertel hun de grote dingen die de HEER gedaan heeft

Vertel hun de grote dingen die de HEER gedaan heeft

Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: Ga heen naar uw huis tot de uwen, en boodschap hun, wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe Hij Zich uwer ontfermd heeft.
Marcus 5:19 DSV